Συνεδριάζει με 62 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

0
2999

Θα γίνει συζήτηση και για την στατική επάρκεια του κλειστού κολυμβητηρίου

H προγραμματισμένη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στις 6 το απόγευμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και η εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας του κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλoυθα 62:
1. Επιχορήγηση του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Θετικών Επιστημόνων Ν. Δράμας» – Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
2. Έγκριση της 36/2019 ΑΟΕ σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Δ΄ τριμήνου 2018 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
3. Έγκριση της 35/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 καθώς και της α΄ συμπληρωματικής αυτής – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος.
4. Έγκριση της 9/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την ψήφιση της Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 – Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος
5. Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) – εκπρόσωπος εργαζομένων – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
6. Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 129/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας – εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
7. Έγκριση της 10/2019 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξη εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Γ΄ Φάσης της υπηρεσίας με απ’ ευθείας ανάθεση “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «LYSIS», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020” Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Β Φάσης & τμήματος Φάσης Ζ (3ο μήνας) των «Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Γ Φάσης & τμήματος Φάσης Ζ (4ο μήνας) των «Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
11. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας ως εννέα μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος
12. Ακύρωση της με αρ. 689/2018 απόφασης Δ.Σ. και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
13. Οριστική παραλαβή της τεχνικής υπηρεσίας: « Εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας του κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αμμοχαλικοστρώσεις» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση κεραμοσκεπής δημοτικού σχολείου ΤΚ Μυλοποτάμου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας ΤΚ Μικροχωρίου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Έργα υποδομής στην επέκταση σχεδίου πόλης Ν. Σεβάστειας» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ανακατασκευή WC ΑμεΑ στο πάρκο Αγ. Βαρβάρας» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία ΤΚ Μυλοποτάμου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
22. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα εξυπηρέτησης κτηνοτροφίας (ποτίστρες) στη ΔΚ Ξηροποτάμου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
23. Έγκριση της 02/2019 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την ονοματοδοσία του Εθνικού Γηπέδου Δράμας σε «Γήπεδο Αλέκος Φρούσιος» –– Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
24. Έγκριση της 03/2019 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων –– Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
25. Έγκριση της 04/2019 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου –– Εισηγητής Καψημάλης Ιωάννης
26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών οδικού δικτύου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
27. Έγκριση της εκπόνησης εργασίας στον πνευματικώς υποστηριζόμενο θόλο στο ΑΠΚ «Κραχτίδη» (ΦΟΥΣΚΩΤΟ) επαύξησης ισχύος από 25 Kva σε 55 Kva της παροχής με αριθμό 24080467-03 στη Δ/νση Τέρμα Φιλίππου – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της ΤΚ Νικοτσάρα» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ολοκλήρωση έργου κτιρίου πνευματικού πολιτιστικού κέντρου στη ΔΚ Ξηροποτάμου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα ΤΚ Κουδουνίων» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποια ΤΚ Μαυροβάτου» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
32. Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Δράμας – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
33. Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
34. Τροποποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών των προς απόκτηση μηχανημάτων, μετά την ένταξη της Πράξης του Δήμου Δράμας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Υπουργείου Εσωτερικών – Εισηγητής Χατζηγιάννης Αναστάσιος
35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της γενικής υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019» για το μήνα Ιανουάριο 2019 – Εισηγήτρια Καρυοφυλλίδου Ζωή
36. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ( πλατεία) επί της οδού Ευξείνου Πόντου ( έναντι πάρκου Κομνηνών) – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
37. Λύση μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Αμύνης 24 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
38. Κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης τμήματος έκτασης εμβαδού 2.600 τ.μ. του αριθμ. – 643Β – τεμαχίου, συνοικισμού “Ταξιάρχη – Τιμόθεου, για δεντροκαλλιέργεια (ελιές, καρυδιές κ.λ.π.)- Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
39. Ανάκληση της 593/2013 ΑΔΣ που αφορά δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
40. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2017 – Οτοντλη Α.Ε. – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
41. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2017 – Κιτσίκογλου Δέσποινα – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
42. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 – «Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
43. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 – «Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
44. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 – «Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
45. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 – «Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
46. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 – Τσιμπανογιάννη Αικατερίνη– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
47. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 και 2017 – Δ. ΑΛΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
48. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 και 2017 – ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
49. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 και 2017 – LEASEPLAN HELLAS A.E.– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
50. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 – Μαρτίδου Αικατερίνη– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
51. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2017 – ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
52. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ Παρίσης Νικόλαος– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
53. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ Καράμπελα Κωνσταντινιά– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
54. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 και 2017 – DIRENT A CAR ΕΠΕ– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
55. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 και 2017 – DRIVE A.E– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
56. Βεβαίωση ποσοστού 40% επί του αμφισβητούμενου ποσού λόγω άσκησης προσφυγής – Πέτρος Διαμαντής – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
57. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ
58. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
59. Έγκριση ποσού για έκδοση διατακτικών- Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
60. Έγκριση δαπανών της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για το έτος 2019 – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
61. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης
62. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων – Εισηγητής Μουρβετίδης Μιχαήλ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!