«Θέλουμε η Δράμα να κρατήσει τα νέα παιδιά στον τόπο μας»

0
2208

Συνέντευξη με τον επικεφαλής των «Ενεργών Πολιτών» και υπ. Δήμαρχο Ηρακλή Χατζηθεοδωρίδη

Μεθαύριο Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στις 18:00 μμ στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας θα παρουσιαστεί η Ιδρυτική Διακήρυξη της παράταξής “Ενεργοί Πολίτες” με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο τον Ηρακλή Χατζηθεοδωρίδη ο οποίος μετρά ήδη 15 χρόνια θητείας σε αυτήν. Η Δράμα όπως αναφέρει έχει γίνει μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας ενώ η κομματικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ένα μοντέλο το οποίο όπως εξηγεί στην συνέντευξη που παραχώρησε στα ΧΡΟΝΙΚΑ, ακολουθήθηκε στην χώρα όλα αυτά τα χρόνια, με αποτελέσματα πολλές φορές δυσάρεστα για τις τοπικές κοινωνίες…

Kύριε Χατζηθεοδωρίδη τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοί­κησης και να διεκδικήσετε, ως υποψήφιος Δήμαρχος με την αυτοδιοικητική παράτα­ξη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», την διοίκηση του Δήμου της Δράμας;

Με την τοπική αυτοδιοίκηση ασχολούμαι πάνω από 15ετία, για όσους δεν με γνωρίζουν κι έχω διατελέσει στο παρελθόν δημοτικός σύμβουλος, Αντι­δήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Δράμας καθώς και Δή­μαρχος ως αναπληρωτής Δη­μάρχου. Η ενασχόληση με τα κοινά, ειδικά σήμερα, είναι επι­τακτική ανάγκη για όλους μας για αυτό, άλλωστε, επιλέξαμε τον τίτλο “ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ” για τη δημοτική μας παράταξη προκειμένου να κινητοποιή­σουμε, να ευαισθητοποιήσου­με και να καλέσουμε, ουσια­στικά τους πολίτες να ενεργο­ποιηθούν στα κοινά. Αν εμείς οι ίδιοι δεν ενδιαφερθούμε, που γνωρίζουμε και βιώνουμε τα προβλήματα, για τον τόπο μας δεν θα το κάνει κανείς για εμάς. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η Δράμα έχει αποψιλωθεί σε πολλούς τομείς, δυστυχώς νομίζω και διοικητικά. Το στοί­χημα, λοιπόν, είναι η ενεργο­ποίηση πρωτίστως των ίδιων των δημοτών.

Σε ποιο βαθμό έχετε προχω­ρήσει την συγκρότηση του ψηφοδελτίου;

Το ψηφοδέλτιο μας είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμο και συ­γκροτημένο.Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στον κάθε υπο­ψήφιο δημοτικό σύμβουλο να παλέψει μόνος του την εκλογή του. Προς αυτή την κατεύθυν­ση και με τις όποιες αλλαγές που γίνονται με τις σχετικές εγκυκλίους από το Υπουργείο Εσωτερικών π.χ. αύξηση του αριθμού των υποψηφίων, είναι σημαντικό να πλαισιώνεται το ψηφοδέλτιο από δραστήριες γυναίκες και προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαιτέρως έχουμε στραμμένη την προσοχή μας.

Ποια είναι η σχέση σας σήμερα με τις υπάρχουσες αυτοδιοικητικές παρατάξεις στον Δήμο Δράμας;

Πολύ καλές έως εξαιρετικές με όλους. Η φιλοσοφία που με διακατέχει και με χαρακτηρίζει έχει να κάνει με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και συνερ­γασίες, με όλα τα καλά στοιχεία του πολιτικού προσωπικού του τόπου μας, προκειμένου να Πάμε τη Δράμα Ψηλά, εκεί που της αξίζει.

Τι διαφορετικό προτείνει η αυτοδιοικητική παράταξη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»;

Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, η διαφορετικότητά μας σε σχέ­ση με όλες τις υπόλοιπες αυ­τοδιοικητικές παρατάξεις είναι πολύπλευρη και έχει να κάνει με τον ίδιο τον πολίτη πρω­τίστως. Την ενεργοποίηση, δηλαδή, των πολιτών στη συμ­μετοχή τους στην διαμόρφωση των αποφάσεων, κάτι το οποίο όλες οι υπάρχουσες παρατά­ξεις ευαγγελίζονται αλλά, εκ του αποτελέσματος, απέτυχαν. Την συμμετοχή στην παράταξή μας από δοκιμασμένους και επιτυχημένους ανθρώπους της Δραμινής κοινωνίας από όλους τους κομματικούς χώρους. Την βαθιά γνώση των προβλημά­των της πόλης σε συνδυασμό με τη θέληση για εφαρμογή πετυχημένων – και από άλλες περιοχές και παραδείγματα – λύσεων. Τα υπόλοιπα θα μου επιτρέψετε να τα δημοσιεύσου­με στο πρόγραμμα της παρά­ταξης, στο επόμενο διάστημα.

Πιστεύετε ότι έχουν ρόλο τα κόμματα στην αυτοδιοίκη­ση; το ρωτώ διότι όπως φαί­νεται επηρεάζουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό την ανάδειξη υποψηφίων.

Η κομματικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ένα μοντέλο το οποίο ακολου­θήθηκε στην χώρα όλα αυτά τα χρόνια με αποτελέσματα πολλές φορές δυσάρεστα για τις τοπικές κοινωνίες. Η Δράμα το βίωσε πολλές φορές αυτό όταν οι τοπικοί μας άρχοντες συγκρούονταν με την κεντρική κυβέρνηση. Φυσικά, όλοι μας προερχόμαστε ή ανήκουμε σε κάποιο κόμμα και πιστεύουμε μια ιδεολογία. Αυτή, όμως, η λογική δεν θα πρέπει πλέον να είναι ανάχωμα και εμπόδιο σε ικανούς και δραστήριους ανθρώπους, από όλους τους χώρους, να ενώνουν τις δυνά­μεις τους για το καλό της πόλης ή του τόπου μας. Με αυτή τη λογική, νομίζω ότι τα κόμματα θα πρέπει να απέχουν από τις τοπικές εκλογές.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην πόλη της Δράμας;

Η αποψίλωση της πόλης σε υποδομές. Η υγεία που έχει υποβαθμιστεί τη στιγμή που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι ανάγκες περίθαλψης (πχ. άμεση ανάγκη Ογκολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο μας). Η μη σύνδεση με την Εγνατία. Η μη αξιοποίηση του πλούτου της πόλης όπως το νερό – οι πηγές μας, της υλοτομίας που υπολειτουργεί ως τομέας και άλλα. Η καθαριότητα που εί­ναι ανεπίτρεπτο να μην έχουν υπογειοποιηθεί οι κάδοι καθα­ριότητας. Η μη εφαρμογή ακό­μα ενός σύγχρονου μοντέλου ανακύκλωσης. Η μη απορρό­φηση ευρωπαϊκών κονδυλίων όπως στα Τρίκαλα. Αυτά είναι μερικά από τα πολλά προ­βλήματα που επί τροχάδην μου έρχονται στο μυαλό και κατατάσσουν τη Δράμα σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας.

Πώς οραματίζεστε εσείς την Δράμα στα επόμενα δέκα χρόνια;

Θέλουμε μια πόλη σύγχρονη, με χρήση των νέων τεχνολογι­ών. Μια πόλη που θα αναστρέ­ψει το κύμα μετανάστευσης (ε­σωτερικής και εξωτερικής) και θα κρατήσει τα νέα παιδιά στον τόπο μας. Μια πόλη που θα είναι δίπλα στις ανάγκες τόσο των νέων, όσο και των μεγα­λυτέρων. Μια Δράμα πρότυπο για την περιοχή με θεματικά πάρκα που ανταποκρίνονται στον φυσικό μας πλούτο. Να κάνουμε, με απλά λόγια, τον Δήμο Δράμας ένα πραγματικό εργοτάξιο και εργοστάσιο πα­ραγωγικότητας.

Τι μηνύματα παίρνετε ως παράταξη για την νέα προ­σπάθεια που κάνετε; Tι μήνυμα θα στέλνατε στους συνδημότες μας εν όψη αυ­τοδιοικητικών εκλογών;

Καλώ όλες τις Δραμινές και τους Δραμινούς να ενεργοποι­ηθούν στα κοινά της πόλης για το καλό του Δήμου και των πολιτών. Να μας ακολουθή­σουν στην προσπάθεια μας να αλλάξουμε από τα κάτω τα πράγματα. Να θέτει ο πολίτης το πρόβλημα όλη την τετρα­ετία της διακυβέρνησης του Δήμου και όχι μια φορά στα τέσσερα χρόνια. Καλούμε τους συνδημότες μας να ψηφίσουν με γνώμονα το κοινό καλό, το καλό του τόπου, δίνοντας τη δυνατότητα σε άξια άτομα, δοκιμασμένα στην τοπική κοι­νωνία, να παλέψουν για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης. Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να γευτούν την αλήθεια, την εντιμότητα, την εργατικότητα, την συλλο­γικότητα.

Καλούμε όλες τις Δραμινές και τους Δραμινούς να έρθουν να μας γνωρίσουν την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στις 18:00 μμ στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας όπου θα παρουσιάσουμε την Ιδρυτική Διακήρυξη της παρά­ταξής μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ