Τρείς θέσεις εργασίας για την προώθηση των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στη Δράμα

0
1161
ηλεκτρικά ποδήλατα

Τρείς θέσεις εργασίας για την προώθηση των ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων
στη Δράμα από τους «Οψόμεθα εις Φιλίππους»

Μιχάλης Τάσσου στα «X»: Προτεραιότητα στην ήπια μετακίνηση

Η ΑΜΚΕ «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”» που σε σύμπραξη με τον Δήμο Δράμας θα υλοποιήσει το έργο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας» ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κάνει προσλήψεις προσωπικού, προκειμένου να υλοποιήσει τη δράση. Συγκεκριμένα θα προσλάβει ένα άτομο ως υπεύθυνο διενέργειας δράσεων Ενημέρωσης, ένα άτομο υπεύθυνο οπτικής ταυτότητας και διάχυσης ενεργειών στα κοινωνικά δίκτυα και ένα άτομο υπεύθυνο για την τεχνική στήριξη του έργου, που σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών της Δράμας και την
προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά τη μετακίνηση τους μέσα στην πόλη, καθώς επιπλέον και την ενημέρωση και υποκίνηση τους σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. Επίσημη προσφορά για παροχή υπηρεσιών και βιογραφικό σημείωμα, μπορούν να στέλνουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι στο email στο hr@opsometha.org.
Για το συγκεκριμένο έργο, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κ. Μιχάλης Τάσσου είπε στα «Χ» ότι: «Στον Δήμο Δράμας στοχεύσαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και στην κοινή δράση με τους “Οψόμεθα εις Φιλίππους” γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που θα είναι ουσιαστικό, θα πετύχει αποτελέσματα και δεν θα αποτελεί απλά
έναν τίτλο. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε συγκεκριμένες δράσεις και «ημέρες ενημέρωσης» που μπορούν να δείξουν στην πραγματικότητα, τα οφέλη της ποδηλατοκίνησης, των ήπιων μορφών κίνησης και της ηλεκτροκίνησης μέσω ποδηλάτων. Στόχος είναι να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε ένα κοινωνικό κλίμα το οποίο θα ευνοήσει τη μετάβαση του Δήμου Δράμας σε μια σύγχρονη εποχή, στην οποία ο πολίτης και οι ήπιες μορφές μετακίνησης θα έχουν
προτεραιότητα σε σχέση με το αυτοκίνητο. Το πρόγραμμα θα αρχίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».
Όπως έκανε γνωστό η ΑΜΚΕ «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”» το συγκεκριμένο έργο σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών της Δράμας και την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά τη μετακίνηση τους μέσα στην πόλη, καθώς επιπλέον και την ενημέρωση και υποκίνησή τους σχετικά με τη
δυνατότητα μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. Το έργο έχει κύριους σκοπούς τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον συνδράμουν και στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχοι του έργου είναι η προώθηση και εδραίωση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων από τους πολίτες του Δήμου Δράμας για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας τους στην περιοχή, μέσω της αγοράς 8 Αστικών (URBAN) ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς επίσης και 5 Αστικών (URBAN) συμβατικών ποδηλάτων και 5 συστημάτων (Kit) μετατροπής σε ηλεκτρικά, καθώς και τις αντίστοιχες μπαταρίες αυτών.
Όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα χρησιμοποιηθούν αρχικά προς επίδειξη για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τη μετακίνηση των πολιτών, μαθητών και επισκεπτών μέσα στην πόλη. Στη συνέχεια, τα 8 ηλεκτρικά ποδήλατα θα διατεθούν για χρήση από τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίοι με τη χρήση αυτών θα συνεχίσουν να υποκινούν τους δημότες στη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης.
Τα υπόλοιπα πέντε ηλεκτρικά ποδήλατα (από τη μετατροπή) θα χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο για να διατεθούν σε σχολεία για επίδειξη σε μαθητές.

Συνέργεια με τους μαθητές του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Δράμας Η προσπάθεια θα στηριχθεί και από το Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας, όπου οι μαθητές με ειδικότητα στα οχήματα και την πληροφορική εκπαιδεύονται στην ηλεκτροκίνηση και την μετατροπή οχημάτων σε ηλεκτρικά με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών τους. Το έργο υποστηρίζεται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δράμας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία διάκειται θετικά στην πρόθεση του Δήμου και θα συμβάλλει βοηθητικά και συμβουλευτικά στη διεξαγωγή της «Ημέρας Ενημέρωσης» στα σχολεία της πόλης, ενώ θα διευκολύνει σε κάθε περίπτωση και τον προγραμματισμό τους στα επιμέρους σχολεία. Το έργο έχει κεντρικό άξονα την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων από τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Δράμας για την εξυπηρέτηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων μέσα στην πόλη. Εναρμονίζεται με τους βασικούς στόχους πολιτικής που έχουν τεθεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως δρομολογείται βάσει της ολοκλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής υποστήριξης της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως μέσω της θέσπισης αποδοτικών κινήτρων. Προς αυτήν την κατεύθυνση προβλέπεται η εγκατάσταση συσκευών φόρτισης
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
Αναλυτικά οι δράσεις του έργου:
-20 «Ημέρες Ενημέρωσης» με αντικείμενο την προώθηση της ιδέας των έξυπνων ηλεκτρικών ποδηλάτων που θα πραγματοποιηθούν αρχικά σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω με το 1ο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου θα συνδράμουν στην παρουσίαση και εκπαίδευση της μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά.
-Διαφημιστική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικού ποδήλατου.
-Δημιουργία 2 videos για τη διασφάλιση του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα του έργου. Το πρώτο video θα είναι διάρκειας 40 δευτερολέπτων και θα στοχεύει στην ενημέρωση του κόσμου σχετικά με το εγχείρημα κινητοποίησης των πολιτών στη χρήση του ηλεκτρικού
ποδηλάτου, ενώ το δεύτερο video θα είναι εκπαιδευτικό (tutorial), σχετικά με το πώς μπορεί να μετατραπεί ένα συμβατικό ποδήλατο σε ηλεκτρικό.
-Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος «Internet of Things» για «έξυπνα» ηλεκτρικά ποδήλατα. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από 13 έξυπνους αισθητήρες που θα ενσωματωθούν στα ποδήλατα και θα παρέχουν ασύρματα πληροφορίες (θέση ποδηλάτου, θερμοκρασία, επιτάχυνση) με χρήση χαμηλής κατανάλωσης ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής τεχνολογίας LoRaWAN. Στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Δράμας θα αναπτυχθεί κατάλληλο δίκτυο ραδιοκάλυψης τεχνολογίας LoRaWAN σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας και σε δικές του υποδομές.
-Προμήθεια 8 Ηλεκτρικών Ποδηλάτων και 5 Συμβατικών Ποδηλάτων.
-Προμήθεια 5 Kit μετατροπής Συμβατικών Ποδηλάτων σε Ηλεκτρικά.
-Προμήθεια 13 έξυπνων αισθητήρων ασύρματων πληροφοριών.
-Εγκατάσταση 3 σταθμών ασύρματου δικτύου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ