Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας

Στους Βρεφικούς Σταθμούς θα γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών

0
1371

Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2019-2020 θα δέχονται όλοι οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δράμας, από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2019 όπως ανακοινώθηκε χθες από τον Δήμο Δράμας.

Για το ίδιο θέμα διευκρινίστηκε ότι κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.) .
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας με απόφασή του εξειδίκευσε τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και καθιέρωσε τη μοριοδότησή τους.Ειδικότερα στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2019, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μητέρες:
• που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
• που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας –stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
• που είναι άνεργες και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγυσης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή
• που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού).
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων εγγραφής οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους παρακάτω Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας:
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΠΑΔΩΝ 28 – ΤΗΛ. 2521022036ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΔΟΥΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΒΕΡΓΙΝΑΣ 135 – ΤΗΛ. 2521027277ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ & ΟΔΥΣΣΕΩΣ 4 – ΤΗΛ. 2521031746ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ – ΤΗΛ. 2521032211ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΡΕΑΣ 1 – ΤΗΛ. 2521034693ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΓΚΙΖΓΚΙΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 54 – ΤΗΛ. 2521045480ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ – ΤΗΛ. 2521096346ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΗΛ. 2521092262ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΤΗΛ. 2521042050ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την εγγραφή
1. Αίτηση εγγραφής νηπίων με επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο( το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.( το δικαιολογητικό αυτό το ζητά αυτεπάγγελτα η υπηρεσία , δεν το προσκομίζει ο γονέας)
3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.( το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία προκειμένου να συμπληρωθεί από Παιδίατρο).
4. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599 των γονέων ότι:
• Αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
• Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.
• Συμφωνούν με ιατρική παρακολούθηση του παιδιού από συμβεβλημένο Παιδίατρο του Σταθμού όπως ορίζει ο Νόμος.( το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
7. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς ή ο ένας εξ αυτών είναι εργαζόμενος, συνοδευόμενη ή από αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή από αντίγραφο της σύμβασης , όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
8. Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.
9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ΤΑΧΙS ότι η εταιρεία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.
10. Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.
11. Βεβαίωση σπουδών του τελευταίου εξαμήνου, όταν πρόκειται για γονείς φοιτητές.
12. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν πρόκειται για γονέα στρατιώτη.
13. Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.
14. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.
15. Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.
16. Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για τις επανεγγραφές απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.
Η οικονομική συμμετοχή των φιλοξενουμένων παιδιών
Υποχρεωτική είναι η καταβολή των τροφείων το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και συγκεκριμένα:
ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ
1. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.500,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 10,00 €
2. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 7.501,00 € έως 10.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 15,00 €
3. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 10.001,00 € έως 15.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €
4. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 30,00 €
5. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € έως 25.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €
6. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 30.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 60,00 €
7. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 65,00 €
ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ
1. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 40,00 €
2. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.001,00 € έως 15.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 45,00 €
3. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 50,00 €
4. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € έως 25.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 60,00 €
5. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00 € έως 35.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 70,00 €
6. για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 80,00 €
Δεν καταβάλλονται εισφορές μόνο τον μήνα Αύγουστο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ