Ξεκινούν οι αιτήσεις για την ενίσχυση ορεινών & μειονεκτικών περιοχών της Δράμας

0
2722

Οικονομική ενίσχυση μέσω του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας – Οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι προϋποθέσεις.

Ξεκινά την Παρασκευή η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μέσω του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Μαϊου 2020, ενώ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4.700 ευρώ.
Σε δηλώσεις της στα “Χ” για το θέμα, η προϊσταμένη του ΚΕΠ του Δήμου Δράμας, κα Ελισάβετ Χατζηπαπαδοπούλου, εξηγεί ότι «θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο, λόγω των ημερών που διανύουμε και για την αποφυγή συγχρωτισμού στον χώρο του ΚΕΠ οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας πριν από κάθε επίσκεψή τους. Η υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ για την οικονομική ενίσχυση θα γίνει αυστηρά και μόνο με ραντεβού, έπειτα από τηλεφωνική προσυνεννόηση στις τηλεφωνικές γραμμές 2521351372 – 2521351366 – 2521351369»

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση είναι:
1. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85 /148 / ΕΟΚ και 93 / 66 / ΕΟΚ.
2. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους (εισοδήματα 2018) που προηγείται του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση, καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
3. Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλεται το Έντυπο Ε1 και, στη συνέχεια, προσκομίζονται αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και η εκτύπωση της εικόνας αποδοχών και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
5. Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτο/φο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.
6. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Ποιες είναι οι ορεινές και ποιες οι μειονεκτικές περιοχές του Ν. Δράμας;
Ως ορεινές περιοχές του Νομού Δράμας είναι χαρακτηρισμένες οι εξής: Στο Δήμο Δράμας είναι ο Οικισμός Ταξιάρχη και οι Κοινότητες Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Σιδηρονέρου και Σκαλωτής. Στον Δήμο Κ. Νευροκοπίου είναι οι Κοινότητες Αχλαδέας, Βαθυτόπου, Βώλακος, Γρανίτου, Δασωτού, Εξοχής, Θόλου, Καταφύτου, Κάτω Βροντούς, Λευκογείων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μικροκλεισούρας, Μικρομηλέας, Οχυρού, Παγονερίου, Περιθωρίου, Πανοράματος. Στον Δήμο Παρανεστίου είναι οι Κοινότητες Πλατανιάς, Πλατανόβρυσης, Ποταμών, Πτελέας, Πλατανιάς, Πύργων, Σιδηρονέρου, Σίλλης, Σκαλωτής, Υψηλής Ράχης, Χρυσοκεφάλου.
Στις μειονεκτικές περιοχές του Νομού Δράμας ανήκουν: o Δήμος Δοξάτου, ο Δήμος Προσοτσάνης και οι Κοινότητες Αγοράς, Άδριανής, Άνθοχωρίου, Άνω Πυξαρίου, Γραμμένης, Δασωτού, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Καλλιφύτου, Κοκκινογείων, Μικροκάμπου, Μοναστηρακίου, Μικροπόλεως, Νικηφόρου, Ξηροποτάμου, Οχυρού, Περιθωρίου, Περιχώρας, Πετρούσσας, Πηγαδιών, Χαριτωμένης και Χωριστής.
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται: α) σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και β) σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.001 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης είναι οι εξής:
1. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων(4.700) ευρώ ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου συμπλήρωσης της διετίας εντός του έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στην πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση. Η παραπάνω εισοδηματική ενίσχυση, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), το επίδομα παιδιού, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και όποια άλλη παροχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της απόφασης και στο εξής, υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Πάντως για το έτος 2019 ισχύει μέχρι 15 Μαΐου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ