15 προσλήψεις για 1+1 χρόνο στον Δήμο Δράμας

0
9703

Μιλάει στα «Χ» ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Μιχάλης Τάσσου – Ποιες θέσεις θα δημιουργηθούν

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η συμμετοχή του Δήμου Δράμας στο πρόγραμμα μακροχρονίως ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ. Η απόφαση αφορά στην πρόσληψη 15 εργαζομένων, μέσω της ένταξης στο πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Με την απασχόληση των ατόμων που θα προσληφθούν εξυπηρετείται και ο κοινωνικός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Η μηνιαία επιδότηση σε ποσοστό 75% και ως 750 ευρώ καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ η μηνιαία ίδια συμμετοχή του δήμου θα είναι το υπόλοιπο 25%. Η μέγιστη κατ’ άτομο επιδότηση του Υπουργείου είναι 750 ευρώ κάτι που σημαίνει συνολική επιδότηση ύψους 135.000 ευρώ σε ετήσια βάση για τα άτομα που θα προσληφθούν. Η συνολική οικονομική εκροή για τον Δήμο Δράμας ανέρχεται στο ποσό των 104.437,68 ευρώ.
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κ. Μιχάλης Τάσσου διευκρίνισε στα “Χ” ότι τα άτομα που θα προσληφθούν θα εργασθούν για χρονικό διάστημα 1+1 χρόνου και θα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-67 ετών. Οι προσληφθέντες αυτής της ηλικιακής ομάδας με την πάροδο της διετούς εργασίας τους ίσως να καταφέρουν και να συνταξιοδοτηθούν. «Θέλαμε ως Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών να δείξει ο δήμος το κοινωνικό του πρόσωπο, σταθμίζοντας τις ανάγκες, τα οικονομικά δεδομένα του δήμου και την λειτουργία του προγράμματος» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος.

Μέσω του προγράμματος στο οποίο αποφάσισε να ενταχθεί ο Δήμος Δράμας θα δημιουργηθούν οι εξής θέσεις:
-Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1 άτομο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Υπηρεσιών και 1 άτομο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Τηλεφωνητών.
-Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 3 άτομα του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Αποκομιδής.
-Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 2 άτομα του κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου ή εργατών γενικά.
-Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1 άτομο του κλάδου ΥΕ Ελαιοχρωματιστών και 2 ά τομα του κλάδου ΥΕ Οικοδόμων.
-Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 2 άτομα του κλάδου ΠΕ Διοικητικών
-Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, 2 άτομα του κλάδου ΠΕ Φυλάκων.

Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα, ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2. Επίσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ. Πρέπει ακόμη, να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση 1 έτους από την απόκτηση της, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης. Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ