3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής: «Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση»

8 ΕΩΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2020

0
1449

Ανακοινώθηκε το 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής, με θέμα:
«Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση» και καλούμε όσες και όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις εργασίες τους για κρίση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πληροφορίες που ακολουθούν:

Διοργάνωση Συνεδρίου
Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Συμμετοχή στη Διοργάνωση
Stockholm University (Department of Education), Sweden
Πανεπιστήμιο Νεάπολις (Τμήμα Θεολογικών Σπουδών), Κύπρος
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) – Παιδαγωγικό τμήμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, – Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Παιδαγωγική Σχολή του Bujanovac Σερβία
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. (Δράμα)
Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διδακτική Παιδαγωγική και ΤΠΕ» (Καβάλα) του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδας
Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων Τμήμα Φυσικής Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Εργαστήριο Παιδαγωγικής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας -Δήμος Δράμας

Σκοπός
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει καινοτόμες πρακτικές,τάσεις, προοπτικές, σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις και να διερευνήσει τις νέες προκλήσεις για την εκπαίδευση, μέσα από δέκα βασικές συνιστώσες οι οποίες αποτελούν τις θεματικές
περιοχές του Συνεδρίου. Θεματικές Περιοχές
1. Αναζήτηση της ποιότητας στην εκπαίδευση
2. Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης
3. Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
4. Διδακτική και Παιδαγωγική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
5. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Ανοικτή
μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
6. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση,
διαδικτυακή μάθηση, MOOCs (MassiveOpenOnlineCourses), Κοινωνικά Δίκτυα
7. Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω του εκπαιδευτικού πλαισίου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) και Εκπαιδευτική Ρομποτική
8. Ένταξη και διαφορετικότητα στη σύγχρονη εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση,
εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών και ειδική αγωγή
9. Δέσμευση των μαθητών/φοιτητών (Students’ Engagement) ως προς τη φοίτησή τους και Αλληλεπίδραση στην Εκπαίδευση
10. Εκπαίδευση για την αειφορία

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
Όλες οι εργασίες θα κριθούν ισότιμα, ανεξαρτήτως θεματικής περιοχής ή τρόπου παρουσίασής τους στο συνέδριο, με το σύστημα ανώνυμης κρίσης. Οι συγγραφείς θα ενημερώνονται σχετικά με την αποδοχή ή μη ή τις προτεινόμενες βελτιώσεις σε
εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της εργασίας τους.
Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του
συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή και οι συγγραφείς, των οποίων οι εργασίες θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, θα λάβουν βεβαίωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας. Όλοι οι συμμετέχοντες (μη – συγγραφείς) στις εργασίες
του συνεδρίου, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου.
Οι εγγραφές στο Συνέδριο και η υποβολή εργασιών προς κρίση θα γίνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου https: //iecat.educircle.gr(επιλογή «Εγγραφή-Υποβολή Εργασιών»), σύμφωνα με τις οδηγίες και το σχετικό υπόδειγμα υποβολής εργασιών (template).

Σε ποιους απευθύνεται το Συνέδριο
Στην κοινότητα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των τύπων εκπαίδευσης
Στην ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την εκπαίδευση
Στην κοινότητα των επαγγελματιών που ασχολούνται με την σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση
Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών τμημάτων που ενσωματώνουν στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα σχετικά με τις θεματικές περιοχές
του Συνεδρίου

Τρόποι παρουσίασης των εργασιών στο Συνέδριο
Οι εργασίες μπορούν να παρουσιασθούν στο Συνέδριο με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν:

Εισηγήσεις (ατομικές ή ομαδικές τυπικές εισηγήσεις). Η διάρκεια της κάθε εισήγησης είναι 15 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση): κείμενο μέχρι 8 σελίδες.
Εργαστήρια – Workshops (Βιωματικά εργαστήρια στα οποία ο/η εισηγητής/τρια θα εφαρμόζει μία καινοτόμο πρακτική σε μία ομάδα 15-20 συνέδρων οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι). Η διάρκεια του κάθε εργαστηρίου είναι 45 λεπτά το ανώτερο και ακολουθεί συζήτηση): κείμενο μέχρι 8 σελίδες.
Στρογγυλά τραπέζια (ένας/μια συντονιστής/τρια σε συνεργασία με 2-3 εισηγητές/τριες παρουσιάζουν τις επιμέρους διαστάσεις ή οπτικές ενός ενιαίου θέματος και συζητούν με το ακροατήριο). Η διάρκεια της κάθε στρογγυλής τράπεζας είναι 60 λεπτά το ανώτερο μαζί με τη συζήτηση: κείμενο μέχρι 8 σελίδες.

Καινοτομία
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου και με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 θα αναρτηθούν/δημοσιευθούν και θα αποσταλούν στις σχολικές μονάδες τα κύρια συμπεράσματα ανά θεματικό πεδίο του Συνεδρίου, όπως αυτά θα προέρχονται μέσα από τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν αλλά και μέσα από τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου. Τα συμπεράσματα αυτά που είναι ανεξάρτητα από τη δημοσίευση των Πρακτικών θα αποτελέσουν μία πρόταση και παράλληλα ένα πλαίσιο διαλόγου και περαιτέρω επεξεργασίας από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημαντικές Ημερομηνίες
– Πρώτη Ανακοίνωση: 31 Ιουλίου 2019
-Δεύτερη Ανακοίνωση: 27 Σεπτεμβρίου 2019
-Τρίτη Ανακοίνωση: 20 Νοεμβρίου 2019
-Υποβολή Εργασιών: από την 1η ανακοίνωση έως 31 Ιανουαρίου 2020

Πληροφορίες
Σπύρος Κιουλάνης,
IECAT2020@gmail.com??25210 30833
Πρόεδρος Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «eκπ@ιδευτικός κύκλος» και Διευθυντής ΔΔΕ Δράμας Ερατώ Γαζάνη,
IECAT2020@gmail.com??25213 51228
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Συνεδρίου – ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ