Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των ιδιωτικών έργων του leader

0
3891

Αναμένεται η έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 3.536.906 ευρώ.
Μιλάει στα “Χρονικά” ο διευθυντής της ΑΝΕΔ κ. Μανώλης Χατζόπουλος.

Δημόσια δαπάνη άνω των 6 εκ. ευρώ θα κατανεμηθεί στις προτάσεις έργων ιδιωτικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας, εφόσον εγκριθεί το αίτημα τής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας (κάτι που πρέπει να θεωρείται δεδομένο) για πρόσθετη χρηματοδότηση 3.536.906,54 ευρώ. Η επιπλέον χρηματοδότηση αφορά τις προτάσεις που δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πόρων παρότι κρίθηκαν ως «παραδεκτές».
Όπως είπε μιλώντας στα “Χ” ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας κ. Μανώλης Χατζόπουλος, αυτή τη στιγμή εντάσσονται 19 προτάσεις που αφορούν έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, 10 προτάσεις είναι απορριπτέες και 54 είναι επιλαχούσες. Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσθετη χρηματοδότηση, τόσο περισσότερες προτάσεις θα ενταχθούν. «Βγήκαμε από μια πολύ απαιτητική διαδικασία, αυτή της αξιολόγησης των προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα και μετά τις ενστάσεις αρχίζει η κατασκευή, η επόπτευση και η υλοποίηση των έργων που εντάχθηκαν. Τόσο σε αυτό το πρόγραμμα του Leader όσο και στα 3 προηγούμενα που υλοποιήθηκαν οι προτάσεις ήταν πάντα περισσότερες από τους διαθέσιμους πόρους και πάντα ακολουθούσε πρόσθετη χρηματοδότηση. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι μέσα από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες των επενδυτών»
Σημειώνεται ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας έκανε γνωστό ότι με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Νομού Δράμας εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και συντάχθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας. Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων απεστάλη στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κοινοποίηση του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων.
Ο καθορισμός του επί πλέον αριθμού προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί, μετά από νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Νομού Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους ανά υποδράση και την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σε συνέχεια του αιτήματός για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του τοπικού προγράμματος προκειμένου να χρηματοδοτηθούν το δυνατόν περισσότερες επενδυτικές προτάσεις, που αξιολογήθηκαν ως «Παραδεκτή (Δεν εντάσσεται λόγω έλλειψης πόρων)».
Επισημαίνεται ότι το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής, το χρηματοδοτικό σχήμα και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς τους, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχουν υποβάλλει στο τοπικό πρόγραμμα.
Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:
α) ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (Ομάδα Τοπικής Δράσης) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης.
β) αποστολή του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, του φύλλου αξιολόγησης, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης. Οι χρήστες των e-mails παρακαλούνται όπως αποστείλουν αποδεικτικό παραλαβής.
Επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων δίδεται δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής – ένστασης, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής του (αποστολή με e-mail), με βάση το αποδεικτικό παραλαβής. Η ενδικοφανής προσφυγή-ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) στη σελίδα www.ependyseis.gr, με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά από την Τρίτη 08-09-2020 και ώρα 09:00 μέχρι την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 15:00. Οι οδηγίες για την υποβολή της προσφυγής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.aned.gr.
Μετά την οριστικοποίηση της προσφυγής στο ΠΣΚΕ το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) αποστέλλεται ή κατατίθεται στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ, την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής). Η προσφυγή θα εξετασθεί από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 02-10-2020.
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω πίνακας αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει ύστερα από την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΤΔ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 8, Δράμα ή τηλεφωνικά στο 2521047610 τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 15:00.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ