Άνοιξαν οι αιτήσεις voucher για τους παιδικούς σταθμούς

0
5690

Αν. Δερματίδης στα «Χ»: «Oι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι τις 12 Αυγούστου»


 

Άρχισε από την Τρίτη 2 Αυγούστου η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα voucher στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).
Η κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς είναι ένα ακόμη βοήθημα της πολιτείας προς τους γονείς που πληρούν τα κριτήρια.
Μιλώντας στα «ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας» ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας κ. Ανέστης Δερματίδης, τονίζει ότι: «Oι αιτήσεις θα κατατίθενται μέχρι τις 12 Αυγούστου. Στις 16 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων, ενώ στις 23 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα. Στο διάστημα από τις 16 Αυγούστου έως τις 23 του ίδιου μήνα, θα γίνουν και οι πιθανές ενστάσεις επι των αποτελεσμάτων. Oι γονείς είναι καλό να κάνουν αιτήσεις για την χορήγηση voucher, αφού μέσω του προγράμματος δεν θα πληρώσουν καμία εισφορά για την φιλοξενία των παιδιών, είτε στους παιδικούς είτε στους βρεφικούς σταθμούς. Εννοείται βέβαια ότι όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να πάνε τα παιδιά τους είτε σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς είτε σε ιδιωτικούς. Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια».
Στο Δήμο Δράμας λειτουργούν 8 παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η επιδίωξη που υπάρχει είναι να δημιουργηθούν και νέα βρεφικά τμήματα, πέραν αυτών που λειτουργούν προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες και όπως έχει εξηγήσει στα «Χ» ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, υπάρχει αναμονή, ώστε σε περίπτωση που υπάρξει και πάλι διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή. Κάτι που έγινε και στην περίπτωση των δυο βρεφικών τμημάτων στον 1ο βρεφικό σταθμό Δράμας, στην περιοχή της Νέας Κρώμνης.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Voucher, σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, Νόμιμους Εκπροσώπους βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τις 02/08/2022, ώρα 14:00 έως τις 12/08/2022, ώρα 23:59.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf. Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής», στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι: α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία, β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού, γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.
Η δράση με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», της περιόδου 2022 – 2023, είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 και από εθνικούς πόρους. Στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών, και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε εναρμόνιση και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί» (Child Guarantee). Επίσης, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ