Ενισχύθηκε από χθες η Π.Ε. Δράμας με 28 εργαζόμενους της Κοινωφελούς Εργασίας

Παραμένει το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στους φορείς του Δημοσίου παρά τα «μπαλώματα»

0
5763

Άρχισαν να εντάσσονται από χθες στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας οι εργαζόμενοι του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα στηρίξουν την λειτουργία. Χθες άρχισαν να αναλαμβάνουν καθήκοντα τα πρώτα 28 άτομα επί συνόλου 44 που θα ενταχθούν μέσω του ίδιου προγράμματος στο δυναμικό της.

Όπως είπε ο κ. Χρή­στος Λιθηρόπουλος, εντεταλμένος σύμβου­λος διοικητικού οικονο­μικού της ΠΕ Δράμας, με την έλευση του προσωπικού ενισχύ­θηκε ήδη η υπηρεσία μεταφορών, που έχει δι­απιστωμένο πρόβλημα επαρκούς στελέχωσης αν και εξυπηρετεί κα­θημερινά πολύ μεγάλο αριθμό διεκπεραιώσε­ων που αφορούν τους πολίτες.

Είναι γεγονός πάντως ότι μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό δεν αντιμετωπίζονται μόνο στην εν λόγω υπηρεσία. Η ανάγκη πρόσληψης προσω­πικού είναι κάτι παρα­πάνω απο υπαρκτή σε ένα μεγάλο φάσμα του δημόσιου τομέα. Αυτό διότι έχει συνταξι­οδοτηθεί ένας μεγάλος αριθμός παλιών στελε­χών που όμως δεν έχει αντικατασταθεί λόγω των περιορισμών που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας κυρίως των μνημονιακών υπο­χρεώσεων.

Η εικόνα που υπάρχει από πλευράς επάρκειας προσωπικού στην αυ­τοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού περι­γράφεται γλαφυρά από τα στελέχη της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Σύμφωνα και με τις διαπιστώσεις του πρώ­ην προέδρου της εκτε­λεστικής επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ Θεμιστοκλή Μπαλασόπουλου που εκφράστηκαν και με δημόσιες τοποθετήσεις και άρθρα του: “Οι ελ­λείψεις προσωπικού είναι τραγικές, λόγω της πλήρους αναστο­λής των προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, των συνταξιοδοτήσεων που αυξάνονται και της αντικατάστασης των μόνιμων υπαλλήλων με προσωπικό που θα απασχολείται με ελα­στικές σχέσεις εργα­σίας και περιορισμένη διάρκεια εντασσόμενο σε προγράμματα κοινω­φελούς εργασίας (όπως τα ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). Υπη­ρεσίες δε, όπως αυτές της Καθαριότητας και του Πρασίνου,Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Κοινωνικές Δομές βρίσκονται στα όρια της διάλυσης ελλείψει προσωπικού και κονδυ­λίων. Το «ΜΑΡΜΑΡΟ» πληρώνουν οι εναπο­μείναντες εργαζόμενοι και οι πολίτες, καθώς πρόκειται για υπηρε­σίες αιχμής στην εξυ­πηρέτηση του Δημότη. Ενδεικτικό είναι πώς οι υπηρεσίες καθαριότη­τας των Δήμων λειτουρ­γούν τις περισσότερες φορές με κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, αλλά και των Δημοτών, αφού για να διεκπεραι­ωθεί το έργο χρησιμο­ποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που δεν συντηρείται επαρκώς, τα οχήματα κινούνται με φθαρμένα ελαστικά, ενώ το προσωπικό ανα­γκάζεται σε υπερεργα­σία. Σε πολλούς δήμους αυξάνονται οι ώρες υπε­ρωριακής απασχόλησης αλλά αυτό δεν λύνει τα προβλήματα… “.

Οι παραπάνω θέσεις εκφράστηκαν από τον Θεμιστοκλή Μπαλα­σόπουλο αρκετό καιρό πριν, ωστόσο η κατά­σταση από πλευράς έλλειψης ή μη επάρκει­ας προσωπικού στην αυτοδιοίκηση και τους φορείς του Δημοσίου, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει καθόλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ