Έως 285.000 ευρώ για ίδρυση επιχειρήσεων

0
2054

Η πρόσκληση θα τρέξει από 18/2/2020 για Δράμα, Καβάλα και Θράκη.

Από τις 18 Φεβρουαρίου έως και τις 30 Απριλίου θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» που τρέχει μετά από σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το πρόγραμμα αφορά τις υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θέλουν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο ποσό τις 20.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο τις 285.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης έχει ορισθεί σε 70% και και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%. Επίσης, η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Το πρόγραμμα ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης», δηλαδή τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό επίσης από την πρόσκληση του προγράμματος, σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 285.000 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας Δαπάνης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
Η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό ίσο με το 25% του κάθε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Συγκεκριμένα, εννέα μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ στη διεύθυνση: Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου – έναντι Πανεπιστημιούπολης – 69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145, τηλ. 25310 35916, 72388, 84099 και e-mail επικοινωνίας: desmos@desm-os.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ