Έως τις 4 Ιουλίου οι αιτήσεις για το ΚΔΒΜ του Δήμου Δράμας

0
2675

Έως τις 4 Ιουλίου θα πρέπει να κατατεθούν οι δηλώσεις συμμετοχής για τα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Δράμας. Ο Δήμος Δράμας, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Δράμας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Όπως έχει κάνει ήδη γνωστό ο Δήμος Δράμας, στο Κ.Δ.Β.Μ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
†Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 ώρες
†Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 ώρες
†Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50 ώρες
†Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 ώρες
†Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25 ώρες
†Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 ώρες
†Ηλεκτρονική εφημερίδα 50 ώρες
Τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 25210 21054 και στην κα Μαχαιρίδου Σοφία και κα Μανέντ Συλβί. Η υπηρεσία βρίσκεται στον 2ο όροφο του παλαιού Δημαρχείου της Δράμας.
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου).
Τα Κ.Δ.Β.Μ. στοχεύουν στα εξής:
† Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση.
†Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχούς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών.
†Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
†Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.
†Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.
†Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.
†Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη.
†Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού.
†Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων.
Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ