«Πληρώνω όσο Πετάω» στον Δήμο Δράμας

0
18546

Σε πιλοτικές δράσεις διαχείρισης χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων προχωρά ο δήμος


Στις απαιτούμενες κινήσεις προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης πιλοτικών δράσεων διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων με τίτλο “Pay as you throw – Gain as you sort” αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμος Δράμας.
Έτσι θα προβεί σε προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών και στην εξασφάλιση υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, παρακολούθηση & αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος που μεταφράζεται στα ελληνικά ως: «Πληρώνω όσο Πετάω» (Π.Ο.Π.).
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δημοσίευσε πρόσφατα, σχετική πρόσκληση με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σε δήμους της χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του Άξονα Προτεραιότητας 14, ο οποίος αφορά τη «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Η πρόσκληση έχει στόχο την υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα και έχει σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην λογική του “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”. Ειδικότερα η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του “Πληρώνω όσο Πετάω”, με στόχο τη λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και ως αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών συμμείκτων σε δημοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση για: Προμήθειες μέσων προσωρινής αποθήκευσης που προορίζονται για την εφαρμογή του προτεινόμενου πιλοτικού προγράμματος (π.χ. μεμονωμένοι κάδοι εσωτερικοί και εξωτερικοί, συστοιχίες κάδων, σακούλες διακριτής συλλογής κλπ), προμήθειες τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων κ.α.
Ο Δήμος Δράμας αποφάσισε να υποβάλει πρόταση συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στον Δήμο Δράμας» και για το λόγο αυτό αποφάσισε να ορίσει σχετική επιτροπή διερεύνησης τιμών.
Στόχος του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης, που είναι το επόμενο στάδιο της εξέλιξης της ανακύκλωσης στον Δήμο Δράμας και στους περιφερειακούς δήμους του Νομού μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ