Πρόγραμμα Β2 ΕΠΣ Δράμας

0
1129

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 4 -1
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤ.- ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣ 9 – 0
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ- ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ 13 – 0
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ- ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ 0 – 3
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ- ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β 2 – 1
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 0 – 1

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ- ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ- ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ- ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ- ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ- ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β -ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ- ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ -ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ- ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ- ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ- ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ -ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ- ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ -ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β -ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ- ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ -ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β -Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ -ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ- ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ- ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ- ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ                                                                  ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ – ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ – ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ – Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β – ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ- ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ- ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ -ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ -Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣ.- Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ -ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β -ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ -ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ- ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ – ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β – ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ – Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ -ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ -ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ -ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ-ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ- ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ- ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ -ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ -Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ -ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ -ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ -ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ -ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β-ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ- Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ-ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ -Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ -ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ – ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ- ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ- ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ -ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ- ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β -ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ -ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ- ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ
ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ- ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β
Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ -ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ -ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ- ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ -ΜΑΚ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΑΚΡΙ. Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ -Μ.ΑΛ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ- ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΣΤ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ- ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ -ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ