Στο 7,13% στη Δράμα η «Mαύρη εργασία»

0
2093

Τα ποσοστά αφορούν την τελευταία πενταετία και προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ελέγχων

20,5 εκ. περίπου ευρώ τα πρόστιμα στους πέντε νομούς της ΠΑΜΘ

Στο 5,58% καταγράφηκε το ποσοστό αδήλωτης εργασίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ όπου έγιναν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός της πενταετίας 2013 – 2018 (συγκεκριμένα από 15.09.2013 έως 31.12.2018). Ελέγχθηκαν 9548 επιχειρήσεις και βρέθηκαν 1946 περιπτώσεις αδήλωτων εργαζομένων. Οι αριθμός των επιχειρήσεων που απασχολούσε αδήλωτους εργαζόμενους ήταν 1323. Το ποσοστό παραβατικών επιχειρήσεων ανήλθε στο 13,86%. Για το ίδιο διάστημα στην Περιφέρεια ΑΜΘ, καταλογίστηκαν πρόστιμα 20.311.956 ευρώ. Μόνο εντός του 2018 καταλογίστηκαν πρόστιμα 2.434.000 περίπου σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ.
Σε ότι αφορά τους πέντε νομούς της Περιφέρειας ΑΜΘ, η Δράμα είναι στην δεύτερη θέση σε αριθμό ελέγχων επιχειρήσεων. Στον Νομό μας εντός της συγκεκριμένης πενταετίας ελέγχθηκαν 1798 επιχειρήσεις. Το ποσοστό αδήλωτης εργασίας σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων, που καταγράφηκε στην Δράμα ανέρχεται στο 7,13% κατα την ίδια περίοδο. Η Δράμα, κατά την συγκεκριμένη πενταετία, βρίσκεται στην τρίτη θέση από πλευράς ποσοστών παραβατικότητας σε ότι αφορά την αδήλωτη εργασία, μετά την Θάσο με ποσοστό 8,54% και την Ροδόπη με ποσοστό 8,52%. Εντός της ίδιας περιόδου εντοπίστηκαν από τους ελέγχους που έγιναν στη Δράμα 334 περιπτώσεις αδήλωτων εργαζομένων.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» που αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη τη χώρα για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2018 και παράλληλα εμπεριέχει στατιστικά στοιχεία της ελεγκτικής δράσης του Σ.ΕΠ.Ε και του Ε.Φ.Κ.Α. για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
Τα εν λόγω στοιχεία αντλούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε και του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.ΥΠ.Ε.Α.), καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων, όπου γίνεται η επεξεργασία και ανάλυση τους από το Τμήμα Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης και Αξιοποίησης Δεδομένων της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και παρουσιάζονται αναλυτικά, στο ειδικό τεύχος «ΑΡΤΕΜΙΣ» που περιλαμβάνει όλο το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Όπως αναφέρεται μάλιστα στην έκθεση “Ένας εκ των βασικών μοχλών της παραοικονομίας είναι η αδήλωτη εργασία, η οποία αποτελεί σκόπελο στην προοπτική ανάπτυξης της κάθε χώρας. Η χώρα μας παρουσιάζει διαχρονικά, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας και αδήλωτης εργασίας.
Η έκταση του φαινομένου αυτού έχει δυσμενείς και πολυεπίπεδες επιπτώσεις καθώς υποβαθμίζει – πρώτα και κύρια – τα δικαιώματα και την προστασία των ίδιων των εργαζομένων, αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα και τη χρηματοδοτική επάρκεια του ασφαλιστικού συστήματος, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και υπονομεύει καίρια τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Συνοπτικά η εικόνα της αδήλωτης εργασίας στην χώρα
Σε όλη τη χώρα, στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» έλεγχοι σε 176.402 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 24.769 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 14,04%). Σε σύνολο 699.456 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 40.352 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,77%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 423.692.416 €.

Η εικόνα την τελευταία τριετία
Κατά το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώηνΕ.ΥΠ.Ε.Α), ελέχθησαν 37.270 επιχειρήσεις. Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 3.869, απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 10,38%). Σε σύνολο 112.073 εργαζομένων, διαπιστώθηκε ότι οι 5.689 εργαζόντουσαν ως αδήλωτοι (ποσοστό 5,08%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα που φτάνουν τα 58.857.687 €.
Το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, ελέχθησαν 36.683 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.357 (ποσοστό 14,60%). Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 6,00%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 88.109.944€.
Σε ότι αφορά για όλο το έτος 2016, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 34.241 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.577 (ποσοστό 16,29%). Σε σύνολο 130.608 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 9.270 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 7,10%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 97.858.466 € “.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ