Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΑΘ

0
2686

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07-11-2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 .
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εγκριση Τεχνικού Πρόγραμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2020. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
2. Έγκριση επιλογής επί των προτεινόμενων λύσεων αποκατάστασης της γέφυρας Κομψάτου Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
3. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου 50 νηπίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
4. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από το τέλος της επικάλυψης του χειμάρρου μέχρι την σωληνωτή διάβαση)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1198). Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
5. Εγκριση τροποποίησης του Eτήσιου Πρόγραμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,έτους 2019. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
6. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε » και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Μ.Θ. Α.Ε». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
7. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ. τ «ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD-LEADER Βορείου Εβρου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
9. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης – Η ΣΤΗΡΙΞΗ» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.
10. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Νομαρχιακού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτησης Ξάνθης». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης
11. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης πέντε (5) ακινήτων με τίμημα, συνολικής έκτασης 234.608,46 τ.μ., που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Δικαίων, της Κοινότητας Δικαίων, Δήμου Ορεστιάδας της Π.Εβρου, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ‘Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
12. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 100/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά «έγκριση των όρων της Διαπιστωτικής Πράξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.) από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2019-2020, με μέσα μεταφοράς των εταιρειών: Α. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ, Β. ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε., Γ. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.Ε» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ‘Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
13. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου και καταγραφής άχρηστου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Δ/νσεων της Π.Ε. Ξάνθης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.
14. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε Ξάνθης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.
15. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφο-ριακών ρυθμίσεων σε Επαρχιακές οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου «Επισκευές φθορών γεφυρών-τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.
16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της NORDIA ENERGY A.E.B.E για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 100.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μίρνου», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης.
17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 499kWe, της εταιρείας Χ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ – Τ. ΜΗΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., στα αγροτεμάχια με αριθμούς 180, 181, 182 και 183, αναδασμού Μάνδρας, εμβαδού 29.529,76 τ.μ. θέση «ΤΣΙΛΤΙΚΙΑ», στην Τ.Κ. Μάνδρας, του Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης.» ΠΕΤ: 1906125529. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Αντιδιαβρωτικό τοιχίο εντός αιγιαλού – παραλίας μπροστά από την ιδιοκτησία του Δημητρίου Μπαλούτσου, στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου, που προτείνεται από τον Δ. Μπαλούτσο. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .
19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (της εταιρείας Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγνάντιας του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου ΠΕΤ 1812015822. Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .
20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία «ΝΕΑ ΣΝΑΤΑ Χ2 1423908» σε θέση πλησίον Νέας Σάντας, Δήμου Μαρωνείας- Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης και του συνοδού έργου διάνοιξης δασικής οδού μήκους 61,36m. ΠΕΤ: 1904089123. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης .
21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 88ΜW στη θέση «Νεράιδες» των Δήμων Κομοτηνής & Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης και των συνοδών σε αυτό, έργων, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.
22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (ζεολίθου) εκτάσεως 98.084,00τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Σκάλωμα», Τ.Κ. Σκαλώματος Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης της εταιρείας ΑΥΓΗ Ε.Π.E. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης .
23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 45.501,31 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μιρνότου», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .
24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με σκοπό την τροποποίηση-ανανέωση των ΑΕΠΟ της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την συνεκμετάλλευση 3 όμορων λατομείων μαρμάρου έκτασης 194.513,82 τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης .
25. Επικύρωση του πρακτικού της 12ης συνεδρίασης, έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.
26. Ανάκληση της αριθμ. 108/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.
27. Ανάκληση της αριθμ. 109/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.
28. Ανάκληση της αριθμ. 110/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.
29. Συζήτηση σχετικά με τον Θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
30. Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση No 8/2018)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ