Συνεργασία του Δήμου Δράμας με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

0
2811

Στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εξετάζει να προχωρήσει ο Δήμος Δράμας προκειμένου ο Δήμος να αποκομίσει οφέλη όπως η έγκαιρη αναγνώριση και έγκαιρη αντιμετώπιση ακραίων περιβαλλοντικών φαινομένων, η τοποθέτηση σταθμών μετρήσεων των περιβαλλοντικών παραμέτρων και η έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα όπως είπε κατά την εισήγηση του θέματος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τάσος Χατζηγιάννης, μπορούν να προκύψουν και άλλα οφέλη από την εν λόγω συνεργασία καθώς η Δράμα διαθέτει μεγάλη δασική έκταση για την διαχείριση της οποίας θα ήταν χρήσιμη η υπογραφή του συμφώνου με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα/ / Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών.
Όπως έγινε γνωστό με αφορμή την συγκεκριμένη συνεργασία, η αποστολή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την αειφορική διαχείριση των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών), την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των παραγόμενων σε αυτά προϊόντων και υπηρεσιών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών προσπαθούν να προβλέψουν τα προβλήματα που θα ανακύψουν από τη χρήση των δασικών οικοσυστημάτων και το ποιες θα πρέπει να είναι οι διαχειριστικές παρεμβάσεις για να διατηρηθούν, να επαυξηθούν και να συνεχίσουν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες στο διηνεκές.
Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πρωτοστατεί στη διαχρονική παραγωγή καινοτόμου γνώσης, η οποία ενισχύει την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των πόρων του φυσικού περιβάλλοντός τους και διασφαλίζει κοινωνική ευημερία και ποιότητα ζωής. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στα εξής επιστημονικά πεδία:
†Λειτουργίες και δυναμικές δασικών οικοσυστημάτων (Αλλαγές κλίματος, βιογεωχημικοί και υδρολογικοί κύκλοι, οικοφυσιολογία φυτών, φυτοκοινωνιολογία, αλληλοεπιδράσεις οργανισμών)
†Διαχείριση δασών (μέθοδοι διαχείρισης, δασοκομικοί χειρισμοί, πολύ-λειτουργικότητα)
†Προστασία δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες
†Λιβαδικά οικοσυστήματα (οικολογία, βελτίωση, διαχείριση)
†Άγρια πανίδα (βιολογία, διαχείριση, διατήρηση επαπειλούμενων ειδών)
†Αποκατάσταση και ανόρθωση των υποβαθμισμένων και διαταραγμένων οικοσυστημάτων
†Φυσικά τοπία, προστατευόμενες περιοχές, δάση αναψυχής και δασοπονία πόλεων
†Συγκομιδή και αξιοποίηση δασικών προϊόντων
†Γενετική βελτίωση δασικών και λιβαδικών φυτών
†Δασοπονία ταχυαυξών ειδών και ενεργειακών ξυλωδών φυτειών
Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) ιδρύθηκε το 1961 με το Β.Δ. 4/2-1-61 και καταρχήν λειτούργησε ως Σταθμός Δασικών Ερευνών Μακεδονίας – Θράκης και τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιήθηκε ήταν: α) η καλλιέργεια και η παραγωγή βελτιωμένων κλώνων λεύκης και β) η οικολογία και βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων. Το 1965 αποκτήθηκε το αγρόκτημα Λουτρών Θέρμης έκτασης 291 στρεμμάτων και το Υπουργείο Γεωργίας παρεχώρησε κατά χρήση τα αγροκτήματα Χρυσοπηγής Σερρών, Στρυμόνα και Αξιού. Το έργο που πραγματοποιήθηκε από το Σταθμό ήταν αξιόλογο και αποτέλεσε το «θεμέλιο λίθο» για να μετεξελιχθεί στο σημερινό πολυκλαδικό Ινστιτούτο. Το 2011, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συστήνεται νέος Οργανισμός με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» στον οποίο συγχωνεύεται το ΕΘΙΑΓΕ μαζί με άλλους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών υπάγεται πλέον σε αυτόν τον Οργανισμό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ