1200 προσλήψεις συνοριακών φυλάκων

0
2212

Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες πρόσληψης και αφορούν τον Έβρο και τα νησιά.

Σε πρόσληψη 1.200 συνοριακών φυλάκων, με δύο νέες προκηρύξεις προχωρά ήδη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με στόχο να στηρίξει τον τομέα της συνοριακής φύλαξης. Όσοι προσληφθούν μετά τη συμπλήρωση πέντε ετών μπορούν εφόσον θέλουν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, εφόσον κριθούν ικανοί. Οι 400 προσλήψεις αφορούν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την συνοριακή φύλαξη στον Έβρο ενώ υπόλοιπες 800 αφορούν το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας (Λέσβο, Κω, Χίο, Σύμη, Σάμο, Λέρο, Κάλυμνο και Μεγίστη). Οι συμβάσεις των 1.200 νέων συνοριακών φυλάκων θα ανανεώνονται ετησίως.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις, “οι Συνοριακοί Φύλακες εκτελούν καθήκοντα με στόχο την εκπλήρωση της αποτροπής παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παρατύπως εργαζομένων ανά την επικράτεια και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επιστροφή των αλλοδαπών, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Ακόμη, μπορούν να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση των ανατιθεμένων σ’ αυτούς καθηκόντων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.
Οι Συνοριακοί Φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί – ές από τα αρμόδια συμβούλια. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, οι Συνοριακοί Φύλακες, οι οποίοι – ες δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί – ές για μονιμοποίηση.
Επίσης, οι Συνοριακοί Φύλακες απολύονται από την Υπηρεσία ύστερα από αίτηση τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία έτη υπηρεσίας από την πρόσληψή τους. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την Υπηρεσία και πριν λήξει ο πιο πάνω χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή τους στην Υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον έτη. Για τη συνδρομή ή όχι των λόγων αυτών αποφαίνεται οριστικά το πρωτοβάθμιο συμβούλιο κρίσης Αστυφυλάκων – Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων
Οι Συνοριακοί Φύλακες που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. Όσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την ένταξη ή δεν υποβάλουν δήλωση ένταξης λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση απόλυσης και απολύονται”.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη που αφορά τους 400 συνοριακούς φύλακες που θα προσληφθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λήγει στις 17-02-2020. Η αντίστοιχη προθεσμία για την προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη 800 συνοριακών φυλάκων στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας λήγει 29-2-2020.
Σημειώνεται ότι και στις δυο προκηρύξεις οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here