190.000 ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις 58 οχημάτων

Νέα ανάθεση για την φροντίδα των μεταφορικών του μέσων εξετάζει ο Δήμος Δράμας

0
2089

Σε ανάθεση 190.000 ευρώ για την συντήρηση και επισκευή των 58 οχημάτων που διαθέτει εξετάζει να προχωρήσει ο Δήμος Δράμας.

Ο δήμος διαθέτει ολιγάριθμο προσωπικό για συντηρήσεις και επισκευές μικρής κλίμακας στα 58 οχήματα που διαθέτει ωστόσο οι ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας τους απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από τρίτους που διαθέτουν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την φροντίδα των οχημάτων. Πολλά από τα οχήματα του στόλου που διαθέτει ο Δήμος Δράμας είναι ήδη πεπαλαιωμένα και η συντήρηση τους όπως και οι επισκευές τους δημιουργούν αναπόφευκτες ανάγκες.
Όπως αναφέρει η υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Δήμου Δράμας έχει την αρμοδιότητα της προληπτικής συντήρησης και επισκευής του στόλου των οχημάτων του Δήμου Δράμας. Όπως έκανε γνωστό η υπηρεσία με έγγραφό της, στα 58 οχήματα που διαθέτει ο Δήμος θα προστεθούν άλλα τέσσερα διαφόρων τύπων με διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη. Ενώ ιδιαίτερα τα εννέα απορριμματοφόρα είναι απαραίτητα για την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου είναι κατασκευής από το 2002 έως το 2007. Η χρήση τους που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα δώδεκα χρόνια έχει δημιουργήσει φθορά στις υπερκατασκευές, στο κουβούκλιο και στα κινητά μέρη τους που συμπιέζουν τα απορρίμματα λόγω των υψηλών πιέσεων και της επαφής τους με διαβρωτικά υλικά. Η επισκευή τους μπορεί να γίνει μόνο στα εργοστάσια κατασκευής τους ή από εξειδικευμένα μηχανουργία που έχουν τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό.
Επιπλέον παρουσιάζονται συχνές βλάβες στα υδραυλικά και σε όργανα των οχημάτων για την επιδιόρθωση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εξοπλισμός όπως διαγνωστικά μηχανήματα και βέβαια ανταλλακτικά που τα διαθέτουν μόνο οι προμηθευτές. Το υπάρχον συνεργείο διαθέτει μόνο μία υπόγεια ράμπα επιθεώρησης και διάφορα εργαλεία χειρός. Κατά συνέπεια σύμφωνα με την υπηρεσία του Δήμου, η επισκευή και η συντήρηση των οχημάτων δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχων προσωπικό και τις υποδομές που διαθέτει.
Η τακτική όπως και η έκτακτη αντικατάσταση ή επισκευή πολλών διαφορετικών και διαφόρων διαστάσεων ελαστικών που είναι απολύτως αναγκαία για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων του Δήμου γίνεται μόνο απο εταιρείες που εμπορεύονται τοποθετούν και επισκευάζουν ελαστικά.
Συμπερασματικά όπως αναφέρει η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός διότι οι υπάρχουσες συμβάσεις λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου και η συντήρηση καθώς και η επισκευή των οχημάτων του Δήμου πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Κρίνεται δηλαδή ώς απολύτως αναγκαία η ανάθεση σε τρίτους της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων με ενδεικτικό προυπολογισμό 190.000 ευρώ για χρονικό διάστημα 14 μηνών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here