68 Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο

Όλες οι ειδικότητες που ζητούνται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Δράμας

0
2303

Στην πρόσληψη 68 ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σχέση ωρομίσθιας απασχόλησης, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας προχωρά ο Πολιτιστικός Οργανισμός – ΦΤΜΜΔ του Δήμου Δράμας.

Όπως είναι γνωστό οι μαθητές που φοιτούν στο Μουσικό Ωδείο, με καταβολή διδάκτρων, σε όλα τα όργανα και γνωστικά αντικείμενα για το λήξαν διδακτικό έτος, ανήλθαν σε περίπου 700 και ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αυξητική τάση.
Οι ανάγκες που υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό αορίστου χρόνου του Δημοτικού Ωδείου. Προκειμένου λοιπόν να καλυφθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού αποφασίσθηκε η πρόσληψη μουσικών σε κάθε μία απο τις ειδικότητες που διδάσκονται στον οργανισμό.
Επίσης απαιτείται και η πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ωδείου, όπως προβλέπεται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αποφασίσθηκε λοιπόν η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες με αντίτιμο, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σύμβαση μίσθωσης έργου στις παρακάτω κατηγορίες μουσικών:
Ποιές θέσεις ζητά ο Πολιτιστικός Οργανισμός:
†Μουσικός χορωδίας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μουσικός πιάνου (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μουσικός πιάνου (ΠΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός πιάνου σχολής μέσης ανωτέρας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός συνοδείας οργάνων με πιάνο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
†Μουσικός Θεωρητικών παραδοσιακής μουσικής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός κιθάρας (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός κιθάρας μέσης & ανωτέρας σχολής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός σχολής παραδοσιακών οργάνων (Ούτι – Λαούτο) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός σχολής παραδοσιακών οργάνων (Σαντούρι – κανονάκι) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός μπουζουκιού (ΠΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μουσικός μπουζουκιού (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μουσικός Βιολιού (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μουσικός Βιολιού (ΠΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Βιόλας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Φλάουτου με δικαίωμα υπογραφής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Φλάουτου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μουσικός Κλαρινέτου με δικαίωμα υπογραφής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Κλαρινέτου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης. 1 120 Π.Ο.
†Μουσικός Σχολής Παραδοσιακού Κλαρίνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Μοντέρνου Τραγουδιού (ροκ, ποπ) (έντεχνο τραγούδι και ξένο ρεπερτόριο) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Όμποε (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Ανώτερων Θεωρητικών (βασικά υποχρεωτικά και απλά θεωρητικά) (ΠΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Ανώτερων Θεωρητικών (βασικά υποχρεωτικά και απλά θεωρητικά) (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Ανώτερων Θεωρητικών (αρμονία) με ειδικές προϋποθέσεις (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Ανώτερων Θεωρητικών (αντίστιξη -φούγκα) με ειδικές προϋποθέσεις(TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών (ειδ. Αρμονίας και υπ. μαθήματα) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός σύγχρονου τμήματος (ηλεκτρικό – ακουστικό μπάσο) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Μουσικός Μονωδίας (ΠΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Μονωδίας (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής (ΠΕ ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Ποντιακής Λύρας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Βιολοντσέλου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Βιολοντσέλου με δικαίωμα υπογραφής διπλώματος -πτυχίου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Μοντέρνων κρουστών (ντραμς) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Σύγχρονου τμήματος (ακουστική – ηλεκτρική κιθάρα) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός κοντραμπάσο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Φαγκότου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Τρομπέτας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Κόρνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Σαξοφώνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός αρμόνιου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
†Μουσικός Κρουστών (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μουσικός
Μουσικής Προπαιδείας (TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Μουσικής Τεχνολογίας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ).
Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
†Καθηγητής ή Δάσκαλος ή Επιμελητής Μελοδραματικής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Παραδοσιακών κρουστών οργάνων (Τουμπερλέκι, Νταούλι, Μπε- ντίρ, κ.λπ.) (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)
Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Μουσικός Παραδοσιακού βιολιού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Μουσικός Σχολής Δ/νσης χορωδίας με δικαίωμα υπογραφής διπλώματος (ΠΕ ή TE ή ΔΕ) Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
†Αρχιμουσικός Έως εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66133 Δράμα, τηλ. 2521047022, στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00π.μ.-15.00μ.μ.),
συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Περίληψη της εν λόγω προκήρυξης περιλαμβάνεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ