Αναθέσεις υπηρεσιών πρασίνου λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων εξετάζει ο Δήμος Δράμας

0
254

Σε ανάθεση υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σε τρίτο, για το 2023, λόγω αδυναμίας του δήμου να τις εκτελέσει με ίδια μέσα εξετάζει να προχωρήσει ο Δήμος Δράμας. Οι εργασίες αυτές αφορούν καταρχάς την τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας.
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο είναι απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών στον Δημοτικό Κήπο της Δράμας διότι μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης της Ονειρούπολης στο χώρο του Δημοτικού Κήπου εμφανίζονται προβλήματα στο υπόγειο δίκτυο άρδευσης από την τοποθέτηση των ξύλινων οικίσκων και τη διέλευση βαρέων οχημάτων καθώς και εκτεταμένες καταστροφές στον υπάρχοντα χλοοτάπητα με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη αποκατάστασης όλων των παραπάνω βλαβών και φθορών. Ωστόσο ο δήμος δε διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό για την σπορά χλοοτάπητα και το εργατικό προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου δεν επαρκεί για να καλύψει τις υπόλοιπες ανάγκες συντήρησης πρασίνου της πόλης, αλλά και δε διαθέτει υδραυλικό για την αποκατάσταση των βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο, είναι απαραίτητο η παραπάνω εργασία να ανατεθεί σε τρίτο.
Επίσης υπάρχουν και οι εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δένδρων και θάμνων των χώρων πρασίνου του Δήμου Δράμας αφού σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία προβλέπεται για τους δήμους και η αρμοδιότητα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρμοδιότητας ο δήμος καλείται να διαχειριστεί μέχρι την κατασκευή του Πράσινου Σημείου, στο οποίο θα λειτουργεί γραμμή κομποστοποίησης, τα φυτικά υπολείμματα (κλαδιά, κορμοί, υπολείμματα κοπής βλάστησης) που προκύπτουν από τις κηποτεχνικές εργασίες της υπηρεσίας Πρασίνου του δήμου. Οι ποσότητες αυτές μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης (κομποστοποίηση) με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να μετατραπούν σε ένα πλούσιο φυτόχωμα, το κομπόστ, το οποίο μπορεί να βρει πολλές εφαρμογές στη γεωργία, στα πάρκα, και στην ανάπλαση και αναδάσωση προβληματικών εκτάσεων (εγκαταλειμμένα λατομεία, πρανή δρόμων κλπ). Η κομποστοποίηση ως διαδικασία μιμείται και επιταχύνει τις διεργασίες αποδόμησης των οργανικών που συμβαίνουν αυθόρμητα στη φύση.
Με δεδομένο ότι ο δήμος δε διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (αυτοκινούμενο θρυμματιστικό μηχάνημα), τον απαιτούμενο αδειοδοτημένο χώρο όπου μπορεί να λειτουργήσει μονάδα κομποστοποίησης και το εργατικό προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου δεν επαρκεί είναι απαραίτητο η παραπάνω εργασία να ανατεθεί σε τρίτο.
Παράλληλα υπάρχουν ανάγκες για υπηρεσίες μυοκτονίας κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου αφού για λόγους δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο να εκτελεστούν εργασίες μυοκτονίας σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του δήμου, όπου έχουν εμφανιστεί τρωκτικά (ποντίκια και αρουραίοι), προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πληθυσμός τους. Για το λόγο αυτό είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν συνολικά 58 δολωματικοί σταθμοί, διάσπαρτα στους χώρους του Δημοτικού Κήπου Δράμας (αποχωρητήρια-αποθήκες), του πάρκου Αγ. Βαρβάρας, στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Δράμας καθώς και στην αποθήκη του συνεργείου πρασίνου ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Ως εκ τούτου απαιτείται κάθε μήνα να γίνεται εφαρμογή στους δολωματικούς σταθμούς κατάλληλου ειδικού σκευάσματος από εξιδεικευμένο ανάδοχο που διαθέτει την απαιτούμενη άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους Συνεπώς για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας απαιτείται ειδικό και εξειδικευμένο συνεργείο.
Ακόμη απαιτούνται υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και υποστήριξης λογισμικού της διαδικτυακής πλατφόρμας smartiscity – DRAMA. Mετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη δημιουργία της πλατφόρμας smartiscity/drama, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου του έξυπνου συστήματος παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής του Δήμου Δράμας και την παρέλευση του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας που είχε προβλεφθεί κατά την ανάθεση του έργου. Η εργασία δε μπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του δήμου διότι αφορά σε εξιδεικευμένη υπηρεσία και κώδικα λογισμικού που δεν ανήκει στο δήμο.
Ακόμη υπάρχουν ανάγκες για εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας, για εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας για εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ