Απαλλαγή έως και 100% από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Δοξάτου

0
2480

Σε ποιες περιπτώσεις θα υπάρξουν μειώσεις τελών και απαλλαγές 100% από τα τέλη

Σε αποφάσεις για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του έτους 2021 κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου στη διά περιφοράς συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια μείωσης και απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αποφασίστηκε:

Μείωση 50%
-Σε τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 12.000€.
-Σε μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως τρίτεκνος γονέας θεωρείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας).
Επίσης σε οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%-80% με συνολικό εισόδημα έως 12.000€ και σε μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 10.000€. Ακόμη σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000€ και ατομικό τις 4.000€.

Απαλλαγή 100%
-Σε οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 20.000€.
-Σε οικογένειες με δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€.
-Σε μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 6.000€.
-Σε πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
-Σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€.
-Σε οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Επισημαίνεται ότι ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται ο γονέας εκείνος ο οποίος σύμφωνα με τον Νόμο ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Επίσης ως εισόδημα θεωρείται το πραγματικό – δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα όλων όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων).

Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου θα γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης είναι φορολογικά ενήμερος απέναντι στον Δήμο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ