Από 1.7.2019 υποχρεωτικά η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών

0
688

Με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 26034/695/ 2019 του υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης και του υπουργείου Οικονομικών δίνονται
διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών
των εργαζομένων στον ιδιωτικόμ τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω
λογαριασμού πληρωμών.
Να θυμίσουμε ότι, από 1.6.2017 με την Κ.Υ.Α. οικ. 22528/430/17.5.2017 (Β’/1721) απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονομικών είχε θεσπιστεί η υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων
στο ιδιωτικό το τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού, κ.λπ.
Με την νέα Κ.Υ.Α., από 1.7.2019 η ανωτέρω απόφαση καταργείται και τίθεται σε ισχύ η
νέα με την οποία καθιερώνεται τόσο η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, όσο και της αποζημίωσης απόλυσης
αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.
Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης απόλυσης στους λογαριασμούς των
δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
Ειδικότερα, με την ΚΥΑ γνωστοποιούνται τα εξής:
†Καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω λογαριασμού πληρωμών

1. Οι εργοδότες καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και την
αποζημίωση απόλυσής τους, αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.
2. Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης απόλυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Κυρώσεις
†Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου
1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23
και 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
Έναρξη ισχύος
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2019.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η οικ. 22528/430/17.5.2017 (Β’/1721) απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καταργείται.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ