Χωρίς Ονειρούπολη και Φαλακρό η φωτογραφική αποτύπωση του τουριστικού αποθέματος της ΠΑΜΘ;

0
2611

Αντιδράσεις στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Στην φωτογραφική αποτύπωση του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας ΑΜΘ, αποφάσισε να προχωρήσει με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Το έργο, όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής, αφορά στη δημιουργία μιας τράπεζας φωτογραφιών με σκοπό να εξυπηρετούνται οι ανάγκες προβολής και διαφήμισης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση τη διαπίστωση ότι η φωτογραφική αποτύπωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. μπορεί να είναι σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και σε βάθος χρόνου για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
Ωστόσο, στην απόφαση αυτή δεν ήταν ομόφωνη καθώς υπήρξε και η άποψη όσων μειοψήφησαν, δηλαδή οι κ.κ. Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.
Οι τρεις πρώτοι είπαν ότι ψηφίσουν αρνητικά διότι, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, ο κύριος σκοπός της δράσης δεν είναι η ενδυνάμωση του μοντέλου «ήλιος θάλασσα», άλλα θεματικός. Πρόσθεσαν δε ότι: «Δεν διαφωνούμε σε αυτό, όμως με βάση την ημερομηνία παράδοσης που τίθεται στην παρούσα εισήγηση, η φωτογράφηση θα συντελεστεί εκ των πραγμάτων με βάση την απαιτούμενη διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης και την προετοιμασία του αναδόχου, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μη συμπεριληφθούν τουριστικοί πόροι και θεματολογία άνοιξης και φθινοπώρου, διάστημα για το οποίο η ΑΜΘ έχει μεγάλο θεματικό αντικείμενο προς προβολή με πολλούς θεματικούς πόρους που αναδεικνύονται τις εποχές αυτές. Παράλληλα, θα λείπει εντελώς η χειμερινή περίοδος κατά την οποία έχουμε εμβληματικές θεματικές εκδηλώσεις για προβολή, όπως π.χ. στη Δράμα και στο Φαλακρό. Συνεπώς, έτσι όπως τίθεται προς ψήφιση το εν λόγω θέμα θα αφορά μόνο δράσεις θερινής περιόδου με θέμα «ήλιος θάλασσα». Προτείνουμε να τροποποιηθεί η ημερομηνία παράδοσης ώστε να συμπεριληφθεί ένας πλήρης κύκλος ετήσιας αναφοράς της θεματολογίας φωτογράφησης και να συμπεριλαμβάνει προτάσεις από το συνολικό δυναμικό της ΑΜΘ. Προτείνουμε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο θέμα και να επανέλθει με την παραπάνω εισήγηση και για να δώσουμε τη θετική μας ψήφο».
Παράλληλα, και ο κ. Χατζηπέμου είπε ότι: «Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβλέπει παράδοση μέχρι 31.10.2021. Συνεπώς εξαιρούνται από την προβολή σημαντικές δράσεις που αφορούν στη Δράμα (Ονειρούπολη, Φαλακρό) στην Ξάνθη και Κομοτηνή (αποκριάτικες εκδηλώσεις) κλπ. Η απόκτηση πρωτογενούς φωτογραφικού υλικού θα μπορούσε – όπως έχει επανειλημμένα τονίσει η παράταξή μας – να γίνει μέσω διαγωνισμού στα social media και μάλιστα σε ετήσια βάση ώστε η τουριστική προβολή να αφορά όλο το χρόνο κι όχι μόνο την θερινή περίοδο. Πολύ περισσότερο που στη δράση αυτή, το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το 2022 κι έπειτα. Επιπλέον η αξίωση πιστοποίησης του υποψήφιου αναδόχου με «ΕΛΟΤ 1435:2009» και «ISO 9001:2015» χωρίς τη διευκρίνιση εάν αφορούν την παροχή φωτογραφικών ή διαφημιστικών υπηρεσιών, περιορίζει αναιτιολόγητα τον ανταγωνισμό και δημιουργεί υποψίες πως στόχος είναι η διαγωνιστική συμμετοχή μια συγκεκριμένης εταιρείας από την Αλεξανδρούπολη, γνωστή από ανάλογες συνεργασίες της με την Περιφέρεια ΑΜΘ».

Τελικά, σύμφωνα η εισήγηση του έργου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή και αποφασίστηκε το παρακάτω:
«Η περιφέρεια ΑΜ-Θ αποτελεί ένα μωσαϊκό διαφορετικών περιοχών, ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και ένα μωσαϊκό θεματικών μορφών τουρισμού που συναντάμε τόσο σε κάθε περιοχή μεμονωμένα, όσο και στο σύνολο της γεωγραφικής της έκτασης. Η νέα πραγματικότητα και οι προκλήσεις που εμφανίζονται μπροστά μας και ειδικά μετά και τα νέα δεδομένα στον ταξιδιωτικό τομέα, που προκύπτουν από τις επιπτώσεις τις πανδημίας , επιτάσσουν την συντονισμένη επίσπευση της στρατηγικής αλλαγής του μέχρι σήμερα τουριστικού μοντέλου που αντιμετώπιζε τις τουριστικές ροές μόνο σε ποσοτικό επίπεδο και όχι σε ποιοτικό, δίνοντας έμφαση στο κλασικό τουριστικό προϊόν «Ήλιος- Θάλασσα», προϊόν που βέβαια συναντάμε κατά κόρον τόσο σε ανταγωνιστικούς προορισμούς εντός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας όσο και εκτός αυτής. Απέναντι σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, ως λύση προκρίνεται η ενδυνάμωση του θεματικού τουρισμού που απαντάει άλλωστε και στη φιλοσοφία του σύγχρονου ταξιδιώτη που αναζητάει την αυθεντική εμπειρία.
Μέσω του θεματικού τουρισμού επιτυγχάνεται η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η ποιοτική βελτίωση των επισκεπτών μας, η δημιουργία ενδιαφέροντος ανεκμετάλλευτων έως σήμερα τουριστικών αγορών, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο την αύξηση των τουριστικών εσόδων και την εξασφάλιση της σταθερότητας και της αντοχής του προορισμού σε μελλοντικές κρίσεις. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ θα στοχεύσει στα είδη που σχετίζονται με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του τόπου καθώς εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της, βασιζόμενη σε στοιχεία μοναδικότητας της περιοχής όπως (την ιστορία, την κουλτούρα, τα μνημεία και τις παραδόσεις, τη γαστρονομία, την θρησκευτική παράδοση ,το φυσικό περιβάλλον κλπ.), προβάλλοντας στο κατάλληλο κοινό και καταφέρνοντας να καταστήσει τον τόπο συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό και συνειδητή επιλογή του ενδιαφερόμενου κοινού. Για την προβολή των θεματικών μορφών τουρισμού κρίνουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα φωτογραφικό αρχείο όπου με σύγχρονο και στρατηγικό τρόπο θα δημιουργεί στον δέκτη την επιθυμία και την ανυπομονησία του ταξιδιού προς τον προορισμό μας.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω φωτογραφικού υλικού ανθρωποκεντρικού ενδιαφέροντος όπου θα απεικονίζεται τόσο το τουριστικό απόθεμα της Περιφέρειας όσο και η μοναδική εμπειρία που κανείς μπορεί να ζήσει. Εύκολα καταλαβαίνουμε για παράδειγμα ότι άλλη «δύναμη» έχει μια φωτογραφία απλά ενός τοπίου, π.χ. του ποταμού Νέστου και άλλη «δύναμη» και συνειρμούς δημιουργεί μια φωτογραφία του ποταμού Νέστου όπου μια παρέα χαίρεται και απολαμβάνει την εμπειρία κάνοντας canoe kayak ή zipline».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ