Επι τάπητος η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Δράμας

0
1788

Το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου της Δράμας αλλά και της ενεργειακής αναβάθμισης του Επιμελητηρίου της Δράμας προκειμένου, τα απαιτούμενα έργα, να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ θα συζητηθούν σήμερα Τετάρτη στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή.
Ήδη απο τον περασμένο Αύγουστο ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος σε δηλώσεις του στα ΧΡΟΝΙΚΑ είχε τονίσει ότι ετοιμάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ΑΜ-Θ,η μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου της Δράμας. Το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Δράμας είχε εξηγήσει τότε ο Περιφερειάρχης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 6.000.000 ευρώ ενώ η μελέτη για την υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ με το ποσό των 150.000 ευρώ.
Εν τω μεταξύ σε ότι αφορά την σημερινή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου θα συζητηθούν τα δυο θέματα των ενεργειακών αναβαθμίσεων που αφορούν την Δράμα, αυτή θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Ειδικότερα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Θρακικό Πέλαγος και τις παρενοχλήσεις που δέχονται οι Έλληνες αλιείς στην εν λόγω περιοχή. Eπερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ» κ. Χρήστος Κιτσόπουλος.
2. Σχετικά με τη χρηματοδότηση αποκατάστασης του τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο. Eπερωτών: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ναθαναηλίδης.
3. Σχετικά με την καθυστέρηση των παρεμβάσεων που γίνονται στον οδικό επαρχιακό άξονα Oρεστιάδας – Κυπρίνου. Eπερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Χρήστος Τρέλλης.
4. Σχετικά με τα ρήγματα που παραμένουν ανοιχτά στα αναχώματα του Ποταμού Έβρου. Eπερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Χρήστος Τρέλλης.
5. Σχετικά με την Οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών Επερωτών: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , έτους 2019. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
3. Έγκριση καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
4. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας». Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.
5. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3111). Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.
6. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατο†
ΤΟΠΙΚά
λικής Μακεδονίας και Θράκης και του Επιμελητηρίου Δράμας, που αφορά την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.
7. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3111). Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.
8. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, για τη «Σύσταση και Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT» για την περίοδο 2019-2020. Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ κ. Λουκάς Γεωργίου.
9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.207/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., που αφορά την έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης συνολικής έκτασης 57.168,86 m2, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου με τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά», ΥΠΟΕΡΓΟ: «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά». Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
10. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)«χαρακτηρισμός των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» και β)«Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής», ευθύνης του B΄ Λ / Τ Πόρτο Λάγος. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.
11. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις Π.Ε Έβρου και Ροδόπης για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: α)«χαρακτηρισμός των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» και β)«Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής», ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
12. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για το έτος 2019 για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: « Ανέλκυσης, απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων » , ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.
13, Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2019, για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: «Χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής », ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.
14. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2019, για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: «πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων», ευθύνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας . Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.
15. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Ζωή Κοσμίδου.
16. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος με αφορμή το νέο Αθλητικό νομοσχέδιο που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ. Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Ζωή Κοσμίδου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ