Έτσι αποφασίστηκε το κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ

0
1566

-†Τι ακριβώς ειπώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
†-Λειτουργούσε ως “Μαγαζάκι”, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τάσος Χατζηγιάννης.

Υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, η πρόταση που κατατέθηκε για την λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου. Η πρόταση κατατέθηκε από τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα την «Πόλη και Ζωή», το «Project Δράμα 2020» και την «Αυτοδιοίκηση Πολιτών».

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο πλην του κ. Κ. Καλαΐδόπουλου που δήλωσε “παρών”. Τον τελικό λόγο πάντως θα έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η οποία και θα εγκρίνει ή όχι την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δράμας για την λύση και την εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ.
Την εισήγηση για την πρόταση λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ έκανε ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη+Ζωή κ. Κ. Χαρακίδης, ο οποίος εξ αρχής άφησε να διαφανεί ότι οι λόγοι της πρότασης δεν ανάγονται στον σημερινό πρόεδρο της ΔΕΚΠΟΤΑ αλλά στην γενικότερη λειτουργία της ΔΕΚΠΟΤΑ μέχρι σήμερα. Ο κ. Χαρακίδης απάντησε στο ερώτημα γιατί δεν καταργήθηκε η ΔΕΚΠΟΤΑ επί της δικής του διοίκησης. Αναφερόμενος στο παρελθόν της δημοτικής επιχείρησης μίλησε για τους καταλογισμούς της ΔΕΚΠΟΤΑ και τις ακυρώσεις ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αναφέρθηκε στις οφειλές που έχει η ΔΕΚΠΟΤΑ στους τοπικούς επιχειρηματίες όπως και ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στα προβλήματα του προϋπολογισμού του 2019.

Τι όμως πρότειναν ακριβώς οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και τελικώς υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Τη λύση και εν συνεχεία την εκκαθάριση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τα άρθρο 262 του ν. 3463/2006, με ημερομηνία λύσεως την 30/6/2020 κατά την οποία θα συνταχθεί ο Ισολογισμός λήξεως της περιόδου 1/1/2020-30/6/2020, που θα συνιστά τον ισολογισμό ενάρξεως- εκκαθαρίσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 262 & 269 του Ν. 3463/2006.
2. Την ανάληψη από τον Δήμο Δράμας του συνόλου των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας από την ημερομηνία λύσεώς της.
3. Τη μεταφορά στον Δήμο Δράμας του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία λύσεώς της. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας μεταφέρονται στο Δήμο Δράμας από την ημερομηνία λύσεώς της.
4. Την καταβολή από τον Δήμο Δράμας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, των οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους.
5. Τον ορισμό σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας εκκαθαριστών της επιχείρησης, μετά από σχετική έρευνα της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Δράμας και υποβολή προσφορών για την αμοιβή τους.
6. Την ανάθεση στο Δήμαρχο Δράμας όλων των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, όπως: η ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η αποστολή της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για την έκδοση της προβλεπόμενης Πράξης Έγκρισης του Γενικού Γραμματέα και προώθησή της για δημοσίευση στο ΦΕΚ, ο ορισμός εκκαθαριστών και το ύψος της αμοιβής τους, η συνεργασία των υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας και του Δήμου Δράμας για την λεπτομερή υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις, το προσωπικό, τις συμβάσεις, τις εκκρεμότητες σχετικά με απαιτήσεις και υποχρεώσεις και εν γένει τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, η έγκαιρη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας των δαπανών για τη μισθοδοσία των μεταφερόμενων υπαλλήλων και εν γένει για τη λειτουργία των προγραμμάτων και δράσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας από την ημερομηνία λύσεώς της, και όλες τις προβλεπόμενες από σχετικές διατάξεις ενέργειες.

Η πρόταση του Χρ. Μαμσάκου
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εισήγηση της πρότασης για την λύση της δημοτικής επιχείρησης, πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Δράμας Χρ. Μαμσάκος, ο οποίος υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα του παρελθόντος της δημοτικής επιχείρησης δεν υφίστανται πλέον είπε ότι σήμερα υπάρχει υγιής εικόνα στην επιχείρηση και πρότεινε η ΔΕΚΠΟΤΑ να συνεχίσει την λειτουργία της με διοικητικές αλλαγές, αναφέροντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα στην δημοτική επιχείρηση για την Ονειρούπολη που θα λειτουργεί καθόλη την διάρκεια του χρόνου και με υπεύθυνο που θα του ανατεθεί η διοργάνωσή της. Ο Δήμαρχος Δράμας ζήτησε τέλος να αναβληθεί η απόφαση για την πρόταση λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ που κατατέθηκε. Η πρόταση του Δημάρχου Δράμας δεν βρήκε απήχηση στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία που έγινε αργότερα.

Για ψέματα και λάσπη μίλησε ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ
Ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Λ. Καλλινικίδης που πήρε τον λόγο στην συνέχεια είπε ότι θα πρέπει να υπερασπιστεί την ΔΕΚΠΟΤΑ, χαρακτήρισε αναιτιολόγητη την πρόταση για λύση και εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης και υποστήριξε ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ εκσυγχρονίζεται. Πρόσθεσε ότι η αντιπολίτευση δεν έκανε προτάσεις (για την βελτίωση της επιχείρησης) και σημείωσε ότι η παράταξη Πόλη+Ζωή οδήγησε τη ΔΕΚΠΟΤΑ στον κατήφορο. Έκανε λόγο για ψέματα και λάσπη ενώ στην συνέχεια μίλησε για “αποσιώπηση εγκλήματος” αναφερόμενος στην αντιπολίτευση την οποία κατηγόρησε για συγκάλυψη κάνοντας λόγο και για “παράβαση καθήκοντος”.

Ο επικεφαλής της παράταξης Project Δράμα 2020 κ. Αλ. Τσιαμπούσης είπε ότι πρέπει να γίνει λύση και εκκαθάριση και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να κλείσει η επιχείρηση. Μιλώντας για διαχρονική κακοδιαχείριση αναφερόμενος στα ποσά που λείπουν από την ΔΕΚΠΟΤΑ και για την έκθεση των ορκωτών λογιστών. Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση είναι υποστελεχωμένη και με υπαλλήλους που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Αναφέρθηκε στην φθίνουσα πορεία του έργου της ΔΕΚΠΟΤΑ που δεν σχετίζεται με την Ονειρούπολη (εννοώντας τις εκδόσεις, τις διάφορες διοργανώσεις, τις πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό κ.ο.κ.)
Παράλληλα ο επικεφαλής της παράταξης Αυτοδιοίκηση Πολιτών κ. Στ. Ηλιόπουλος παίρνοντας τον λόγο στην συζήτηση για την λύση και την εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ είπε ανάμεσα σε άλλα ότι “Ο Γόρδιος Δεσμός” της ΔΕΚΠΟΤΑ θα πρέπει να λυθεί. Είπε ότι πρέπει να περάσουν όλες οι αρμοδιότητες της ΔΕΚΠΟΤΑ στον Δήμο Δράμας. Είπε ότι κάποιοι με την συνέχιση της λειτουργίας της θέλουν να συνεχίσουν να εξαγοράζουν συνειδήσεις. Είπε ότι δεν θα αποφασίζει ο κάθε πρόεδρος πού δίνονται τα χρήματα. Μίλησε (αναφερόμενος στην ΔΕΚΠΟΤΑ) για υπερτιμολογήσεις για να καλυφθούν άλλα πράγματα, ενώ παρέπεμψε και σε δηλώσεις του πρώην προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Ψαρρά που δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
Στην διάρκεια της συζήτησης ο επικεφαλής της παράταξης Λαΐκή Συσπείρωση κ. Μήτρου είπε ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τους εργαζόμενους της ΔΕΚΠΟΤΑ. Είπε ότι οι αρμοδιότητες της επιχείρησης να περάσουν στον Δήμο. Έκανε λόγο για υποστελέχωση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Πρόσθεσε ότι η δημοτική επιχείρηση ασκεί κοινωνική πολιτική με ευκαιριακές δομές και ότι η διοργάνωση της Ονειρούπολης ήταν η καταστροφή για την ΔΕΚΠΟΤΑ…
Ο επικεφαλής της παράταξης Προοπτική για τη Δράμα κ. Κ. Καλαϊδόπουλος μιλώντας για την ΔΕΚΠΟΤΑ μίλησε για “πλυντήριο” και χώρο ανομιών. Είπε ότι ζήτησε ενημέρωση από την ΔΕΚΠΟΤΑ αλλά δεν πήρε καμία απάντηση και κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι έδωσε υπηρεσίες (της Ονειρούπολης) σε επαγγελματίες εκτός Δράμας “θα έπρεπε να ντρέπεστε –κατέληξε ο κ. Καλαϊδόπουλος για να συμπληρώσει– έχετε όλοι ευθύνες αλλά κανείς δεν θέλει να τις αναλάβει.”
Ο αναπληρωτής Δημάρχου κ. Μ. Τάσσου είπε ότι η Ονειρούπολη χρειάζεται ευελιξία αναφέροντας παραδείγματα μεγάλων διοργανώσεων άλλων πόλεων. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ δεν έχει ταμειακό έλλειμμα μέχρι στιγμής και ανάμεσα σε άλλα ζήτησε να αναβληθεί η απόφαση για το κλείσιμο της για 2-3 εβδομάδες.
Ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Αποστολίδης είπε ότι δεν απαιτείται κάποιος συγκεκριμένος λόγος για την λύση της επιχείρησης και ανάμεσα σε άλλα ότι η φετινή Ονειρούπολη δεν ήταν δείγμα διαφάνειας.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μ. Μλεκάνης είπε ότι η βούληση των αντιπολιτεύσεων είναι εκφρασμένη και ότι η απόφαση για την λύση και την εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ λήφθηκε γιατί υπάρχει δέσμευση απέναντι στους Δραμινούς. Στην πρόταση για νέο κανονισμό της Ονειρούπολης που έκανε ο Δήμαρχος, ο κ. Μλεκάνης είπε ότι δεν γνωρίζει μάλλον (ο Δήμαρχος) ότι δεν υπάρχει καν κανονισμός της Ονειρούπολης. Θύμισε επίσης ότι πέρα από την απόφαση για τον προϋπολογισμό της ΔΕΚΠΟΤΑ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε καμία δυνατότητα παρέμβασης στη λειτουργία της.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αχ. Παπαδόπουλος είπε ότι πίσω από το θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ υπάρχει ένα παρελθόν με σοβαρό έργο που ίσως κάλυπτε κάποιες αδυναμίες που είχε και στο παρελθόν η δημοτική επιχείρηση. Είπε ότι από την παράταξη Project δεν υπάρχει ρεμβανσισμός για το κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ, αλλά ότι είχε δεσμευτεί για το κλείσιμο της επιχείρησης πριν από τις εκλογές ακόμη.
Η δημοτική σύμβουλος κ. Παρθένα Κιόρτεβε είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, παραπέμποντας στην απόφαση για την λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Μίλησε για μια ημέρα έκφρασης και εφαρμογής της σταθερής θέσης του Project για την εύρυθμη λειτουργία και την χρηστή διοίκηση του δήμου με μοναδικό γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών της Δράμας.
Ανάμεσα σε πολλά ακόμη αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Τάσου Χατζηγιάννη ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ λειτουργούσε σαν “μαγαζάκι” μιλώντας για την περίοδο της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο ίδιος έσπευσε ωστόσο να προσθέσει στην συνέχεια ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές την είχαν χρησιμοποιήσει σαν “Υπερμάρκετ” όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης εντύπωση προκάλεσε η απάντηση του δημοτικού συμβούλου κ. Αλέξανδρου Παναγιωτίδη ότι το πόρισμα των ορκωτών λογιστών (για την ΔΕΚΠΟΤΑ) που υπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης, δόθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, μόλις προχθές Τετάρτη (ημέρα δηλαδή κατά την οποία έγινε η συζήτηση για την πρόταση λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ) αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ούτε και διαψεύστηκε στην συνέχεια από τον Δήμαρχο Δράμας, ο οποίος προκλήθηκε να απαντήσει σχετικά με αυτό το θέμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ