Η πρόταση για αναβάθμιση του Δ. Ωδείου και του «Ολύμπια» με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης πέρασε ξανά από την Οικονομική Επιτροπή

0
601

Ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας την Τρίτη, την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο αναβάθμισης των πολιτιστικών υποδομών του δήμου που περιλαμβάνουν το Δημοτικό Ωδείο και τον κινηματογράφο “Ολύμπια” συνολικού προϋπολογισμού 1.461.107,81 ευρώ στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
H σχετική απόφαση για την υποβολή πρότασης είχε ληφθεί αρχικά το 2022 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας. Ωστόσο κατά τη διάρκεια προεργασιών με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δόθηκε η οδηγία για την υποβολή των αιτημάτων σε μία μόνο πρόταση χρηματοδότησης και την σύνταξη ενός Τεχνικού Δελτίου με τίτλο «SUB1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 1.461.107,81 ευρώ και με τα ακόλουθα υποέργα:
1. Υποέργο 1, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού 1.357.807,81 ευρώ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δράμας, για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού αντικατάστασης των υφιστάμενων ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού-αερισμού των δαπέδων και των καθισμάτων.
2. Υποέργο 2, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού 88.300,00 ευρώ με φορέα υλοποίησης, ως εταίρος, τον ΠΟΦΤΜΜΔ, για την προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπού μουσικού εξοπλισμού. 3.
3. Υποέργο 3, «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δράμας, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Δράμας και του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην προετοιμασία δημοπράτησης των παραπάνω προμηθειών (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας), παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν μέχρι και την ολοκλήρωση των υποέργων προμήθειας.
Η δαπάνη για την προτεινόμενη Πράξη χρηματοδοτείται στο σύνολό της από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της ΕΕ για ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης. Το «Ελλάδα 2.0» αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: Πράσινο, Ψηφιακό, Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή (υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία), Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό.
Αναλυτικά στον Άξονα του προγράμματος: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» συμπεριλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας. Ο γενικός στόχος του Άξονα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των βασικών οικονομικών τομέων, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο αγροτικός τομέας και άλλα. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω δράσεων που εστιάζουν σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε αυτούς τους τομείς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ