Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων στον Δήμο Δράμας

0
2439

Yπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κομοτηνή η σύμβαση για την κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων στον Δήμο Δράμας που θα λειτουργήσει πλησίον του ΚΔΑΥ.

Το έργο είναι συνολικής αξίας 4,6 εκ. ευρώ περίπου. Η συμφωνία υπογράφηκε απο τον πρόεδρο της ΔΙΑΑΜΑΘ Χριστόδουλο Μαμσάκο, τον Αντιδήμαρχο και αναπληρωτή Δημάρχου Γιώργο Παπαδόπουλο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Μεσόγειος Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Κτηματική Εταιρεία ΑΕ.
Μέσω της Μηχανικής διαλογής, τα απορρίμματα των πράσινων κάδων στη Δράμα, θα μεταφέρονται στην Τοπική Μονάδα Διαχείρισης και εκεί θα γίνεται διαχωρισμός του οργανικού κλάσματος το οποίο θα οδηγείται σε επεξεργασία, ενώ το υπόλειμμα θα πηγαίνει για ταφή. Στόχος είναι το υπόλειμμα επεξεργασίας να κατευθύνεται στην Καβάλα σε χώρο όπου έχει γίνει αναβάθμιση και μπορεί να γίνει υποδοχή υπολείμματος επεξεργασίας.
Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων δεν γινόταν διαχωρισμός του οργανικού υπολείμματος. Αυτό θα γίνεται στο εξής σε επίπεδο Περιφέρειας. Στόχος όμως είναι μέχρι το 2020 τα οργανικά απόβλητα να αρχίσουν να συλλέγονται στην πηγή χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός με μηχανική επεξεργασία. Πρόκειται για το δίκτυο των ειδικών καφέ κάδων που θα αναπτυχθεί και όπου θα εναποτίθενται τα οργανικά απόβλητα.
Ο χώρος που θα λειτουργήσει η Μηχανική Διαλογή του οργανικού κλάσματος στην Δράμα βρίσκεται δίπλα στο ΚΔΑΥ σε χώρο 6 στρεμμάτων του Δήμου Δράμας ο οποίος έχει ήδη προετοιμαστεί και έχει διαμορφωθεί προκειμένου να είναι εφικτή η εγκατάσταση ενός κτιρίου περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων το οποίο θα φιλοξενήσει τα μηχανήματα και ενός χώρου 100 περίπου τετραγωνικών μέτρων που θα λειτουργεί σαν χώρος υποδοχής.

Η διαλογή στην πηγή
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη διαλογή υλικών στην πηγή παραγωγής των στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων επιτυγχάνεται μείωση της ποσότητας που οδηγείται προς τελική διάθεση, με παράλληλη αξιοποίηση υλικών. Η διαλογή στην πηγή αποτελεί εναλλακτικό και συμπληρωματικό στάδιο της συνολικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οι παράμετροι από τους οποίους εξαρτάται η λειτουργικότητα ενός προγράμματος διαλογής στην πηγή είναι:
†το είδος και η ποσότητα των προς διαλογή – ανακύκλωση υλικών
†η ποιότητα των ανακτώμενων υλικών
†η ύπαρξη αγορών για την απρόσκοπτη απορρόφησή τους
†η ευκολία υλοποίησης και το κόστος άλλων εναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην υπό εξέταση περιοχή.
Στην Ελλάδα συλλέγονται χωριστά και εκτρέπονται από το ρεύμα των σύμμεικτων αποβλήτων, τα απόβλητα που εμπίπτουν στο Ν.2939/01, δηλαδή τα υλικά συσκευασίας, ΑΗΗΕ κ.α. Αν και προβλέπεται στο σύνολο των περιφερειακών σχεδιασμών, ακόμα η διαλογή στη πηγή του οργανικού κλάσματος δεν έχει εφαρμοστεί σε κάποια διαχειριστική ενότητα.
Η εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή, προϋποθέτει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη λειτουργία των συστημάτων. Άλλωστε η διαλογή στη πηγή είναι η μοναδική μέθοδος διαχείρισης που προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ