Κέντρο εκπαίδευσης των κυνηγών στο Νευροκόπι

0
2300

Στην δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης των κυνηγών στο Νευροκόπι και πολύ πιθανόν όπως αναφέρουν πληροφορίες και στην δημιουργία σκοπευτηρίου, θα προχωρήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δράμας, η Ομοσπονδία, συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο «Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες» (Certified Environmental Actors – CEA), στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020. Το έργο έχει εγκριθεί στον άξονα 2: «A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area» (Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής) και συγκεκριμένα στην επενδυτική προτεραιότητα 6d: «Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures» (Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών).
Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν και οι ακόλουθοι εταίροι: Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», Δήμος Κ. Νευροκοπίου, Σύλλογος «EURORADAR» (Association «EURORADAR») της Βουλγαρίας και ο Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος «Sokol» (Association of Hunters and fishermen «Sokol») της Βουλγαρίας.
Το έργο «CEA» εντοπίζει πως στη διασυνοριακή περιοχή, υπάρχει μεγάλος αριθμός προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και μοναδικά οικοσυστήματα με σπάνια και πλούσια βιοποικιλότητα.Επιπλέον, παρατηρείται πως υπάρχει μεγάλος αριθμός κυνηγών, που είναι μέλη των τοπικών κυνηγετικών συλλόγων, καθώς και άλλοι συμβαλλόμενοι φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προστατέψει και να διαφυλάξει την βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα μέσω της εκπαίδευσης, της κινητοποίησης και της ενεργοποίησης των περιβαλλοντικά δρώντων. Με αυτό τον τρόπο, οι «Περιβαλλοντικά Δρώντες» όπως οι κυνηγοί, οι δασοφύλακες κτλ θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
Το έργο θα αναπτύξει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία, το πλαίσιο και τις υποδομές, οι οποίες θα εφαρμοστούν πιλοτικά στον πληθυσμό της διασυνοριακής περιοχής. Τέλος, προσδοκάται πως το σχέδιο δημοσιότητας και επικοινωνίας θα εστιάσει στην αλλαγή των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών πολιτικών προς ένα μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται στην εκπαίδευση και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ