Με 27 «ναι» επήλθε η λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ

0
2658

– Ο κύβος ερρίφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης
– Απομένουν η εκκαθάριση και η αποπληρωμή των προμηθευτών

Τη λύση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας στη συνεδρίαση του, που έγινε με τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Τετάρτης. Σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων, είκοσι επτά ψήφισαν υπέρ της λύσης της επιχείρησης, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν κατά της λύσης της επιχείρησης, ενώ τρεις δημοτικοί σύμβουλοι ήταν απόντες.
Τα υπό διευθέτηση ζητήματα που συνοδεύουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η μεταφορά του προσωπικού της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α από τη Δημοτική Επιχείρηση στον Δήμο Δράμας, η μεταφορά του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ Δήμου Δράμας, που έως σήμερα λειτουργεί υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., στο Νομικό Πρόσωπο και τέλος ο ορισμός εταιρείας Ορκωτών Λογιστών που θα αναλάβουν την εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης.

Μεταφορά προσωπικού
Όσον αφορά τη μεταφορά του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης στον Δήμο Δράμας, πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. υπάρχουν 7 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Με τη λύση της δημοτικής επιχείρησης και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, οι εν λόγω υπάλληλοι θα μεταφερθούν στον Δήμο Δράμας και θα καταταχθούν σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων τους, με απόφαση του Δημάρχου Δράμας, η οποία θα δημοσιευτεί επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επίσης, υπάρχουν ακόμα έξι άτομα που υπηρετούν με συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στο Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ του Δήμου Δράμας «Το Χαμόγελό μας» που υλοποιείται από την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν με την ίδια ακριβώς σχέση εργασίας και ειδικότητα στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας που θα αναλάβει τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος.
Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερις ακόμα εργαζόμενοι με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας που είναι τοποθετημένοι στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α από το πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ που υλοποιεί ο Δήμος Δράμας. Οι εργαζόμενοι αυτοί με απόφαση του Δημάρχου θα επανατοποθετηθούν σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας και των Νομικών Προσώπων του, μέχρι και τη λήξη των συμβάσεων τους. Παράλληλα, υπάρχει και ένας μαθητευόμενος ο οποίος έχει συνάψει με τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α σύμβαση μαθητείας Ε.Π.Α.Σ. – Ο.Α.Ε.Δ. και η οποία είναι σε ισχύ μέχρι την 30/6/2021. Για την περίπτωση αυτή, θα γίνουν εκ μέρους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών όλες οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες ώστε να συνάψει σύμβαση με την ίδια ειδικότητα και διάρκεια στον Δήμο Δράμας.

Μιχάλης Τάσσου: « Ήταν ένας εξαναγκασμός, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι πιστώσεις για την ομαλή λειτουργία της»
Εισηγητής του θέματος για τη λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ήταν ο αναπληρωτής Δημάρχου κ. Μιχάλης Τασσου, ο οποίος δήλωσε στα «Χ»: «Συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη λύση και την εκκαθάριση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Αυτή η κίνηση δεν ήταν μία αλλαγή στάσης της Δημοτικής Αρχής και όλων των συμβούλων που την απαρτίζουν αλλά ήταν ένας εξαναγκασμός, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι πιστώσεις για την ομαλή λειτουργία της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ή την πρόοδο του προγράμματος Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ «Το Χαμόγελό μας», ούτε την πρόοδο του πολιτισμού της Δράμας. Έτσι, εξαναγκαστήκαμε να εισηγηθούμε τη λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Ως εκ τούτου, προχωρούμε με αυτά τα δεδομένα».

Μιχάλης Μλεκάνης: « Έπρεπε να προχωρήσει η λύση της νωρίτερα»
Σε δήλωσή του στα «Χ» ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πόλη + Ζωή» κ. Μιχάλης Μλεκάνης σημείωσε: «Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς είπαμε ότι με την απόφαση θα πρέπει να υπάρχει και αιτιολογία. Η Δημοτική Αρχή δεν δέχθηκε την αιτιολογία που προτείναμε εμείς και στην οποία συμφωνούσαν τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η πρώτη ψηφοφορία ήταν 16 «ναι» υπέρ της κατάργησης της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. μαζί με την αιτιολογία και 11 «ναι» υπέρ της κατάργησης της επιχείρησης από τη Δημοτική Αρχή αλλά χωρίς την αιτιολογία και με απλή επισύναψη της απόφασης που είχε ληφθεί πέρσι. Αυτό ήταν πρόβλημα, γιατί ο Νόμος ορίζει ότι η απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, δηλαδή με 17 ψήφους. Ωστόσο, υπήρχαν 16 ψήφοι. Επέμενα. Όταν τελείωσε η ψηφοφορία, ζήτησα να τοποθετηθώ ξανά. Ο πρόεδρος δεν το επέτρεψε και αποχώρησα. Στη συνέχεια, πρότεινα τη διατύπωση μιας συνοπτικής αιτιολογίας που έλεγε ότι: «Τα οικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. δεν επιτρέπουν να συνεχιστεί η λειτουργία της». Ο κ. Τάσσου ζήτησε να επανεξεταστεί η δική μου συνοπτική αιτιολογία, την οποία τελικά αποδέχτηκαν όλοι. Τελικώς, η απόφαση έκλεισε με αυτή την αιτιολογία. Πάντως, είναι διαπιστωμένο ότι ένας χρόνος πέρασε άδικα και άσκοπα. Η απόφαση αυτή έπρεπε να προχωρήσει, γιατί δεν άλλαξε τίποτε από πέρσι μέχρι σήμερα. Εφόσον ήταν δεδομένη η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν προδιαγεγραμμένο και το αποτέλεσμα. Αντί να αφεθεί να σέρνεται η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., να μην έχει αντικείμενο εργασίας και να μην παράγει έργο, έπρεπε να προχωρήσει η λύση της εδώ και ένα χρόνο».

Αλέξανδρος Τσιαμπούσης: «Είναι μία δικαίωση και για τη δική μας παράταξη που από το 2014 μιλά για το κλείσιμο της επιχείρησης»
Για το θέμα της τελικής απόφασης που λήφθηκε για τη λύση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. και την εκκαθάρισή της, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Project Δράμα 2020» κ. Αλέξανδρος Τσιαμπούσης δήλωσε στα «Χ»: «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Είναι μία δικαίωση και για τη δική μας παράταξη που από το 2014 μιλά για το κλείσιμο αυτής της επιχείρησης, με την αιτιολογία ότι η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έχει κλείσει τον κύκλο της. Στο παρελθόν έχει κάνει σημαντικές δράσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια αφενός είχε μειωθεί το πολιτιστικό της έργο, αφετέρου είχαμε δει ότι υπήρχαν ατασθαλίες. Υπήρχαν ελλείμματα τα οποία είχαν καταγραφεί και στις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών που έλεγξαν την επιχείρηση. Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι η επιχείρηση έχει κλείσει πλέον τον κύκλο της και πρέπει να κλείσει. Στη συγκεκριμένη θέση της δικής μας παράταξης και των υπολοίπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης, στοιχήθηκε και η Δημοτική Αρχή η οποία αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης εφόσον η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αντίθετη στη λειτουργία της. Αυτό που πλέον μένει είναι να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη και να σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ, έχοντας πλέον εξασφαλίσει τη μεταφορά των υπαλλήλων στον δήμο, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά και την αποπληρωμή των προμηθευτών μέσω της εκκαθάρισης που θα γίνει. Όλα όσα γινόταν από τη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. θα γίνονται πλέον από τον Δήμο Δράμας και από το Νομικό Πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ».

Η τοποθέτηση του προέδρου της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
Στην τοποθέτησή του, για το θέμα της λύσης της δημοτικής επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. κ. Λ. Καλλινικίδης επεσήμανε ανάμεσα σε άλλα: «Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Δεν φτάνει που τελικά η αντιπολίτευση τα κατάφερε, εξαναγκάζοντας τη Δημοτική Αρχή να συμφωνήσει σε λύση, διότι, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Τάσσου, χωρίς χρηματοδότηση δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια δημοτική επιχείρηση. Κατά συνέπεια, είναι ένας εξαναγκασμός και σε καμία περίπτωση δεν είναι συμφωνία. Επειδή ο κ. Μλεκάνης μας είπε ότι έστειλε μία αιτιολόγηση, η οποία επίσης βασίζεται σε ψέματα. Είναι ψευδέστατη η αιτιολόγηση. Μιλά για ισολογισμούς του 2014, του 2013 που δεν έγιναν όμως, όπως δεν έγιναν και το 2011 και το 2012. Δεν ξέρω αν θυμάται ποιος ήταν τότε διοίκηση. Ας μας δείξουν μία παραλαβή και παράδοση ταμείου που έγινε γραπτώς, δηλαδή σύννομα, νόμιμα κλπ. και πότε έγιναν αυτές. Έγιναν όταν η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ξέφυγε από μία διοίκηση η οποία δεν τα πήγαινε καλά. Σίγουρα άφησε ελλείμματα. Σίγουρα δημιούργησε προβλήματα. Και ήρθαν οι ορκωτοί λογιστές και μας είπαν ότι από το 2017 η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Πώς προκύπτει, λοιπόν, ότι η κατάσταση στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. είναι μη αναστρέψιμη; H αλήθεια είναι ότι η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έχει μπει στον σωστό δρόμο, έχει αποπληρώσει πολύ μεγάλο ποσοστό από τις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. Παρόλα αυτά, για να ικανοποιήσουμε τις εμμονές μας ή τις πολιτικές μας σκέψεις, δυστυχώς συνεχίζουμε και σήμερα να μιλάμε με ψεύδη, αφού οι αντιπολιτεύσεις πέτυχαν αυτό που ήθελαν».

Τι προηγήθηκε μέχρι την τελική απόφαση για τη λύση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
Υπενθυμίζεται ότι με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας το 2020 και με πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αποφασίστηκε η λύση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εν συνεχεία, στις 25 Φεβρουαρίου 2020, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης, η οποία και βρέθηκε νόμιμη. Ωστόσο, στις 11/03/2020 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4674/20, σύμφωνα με τον οποίο για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους Δημοτικού Νομικού Προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου. Με τα σχετικά έγγραφα του Δημάρχου Δράμας τον Μάρτιο του 2020 προς τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κατέστη σαφές ότι δεν παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Δράμας για τη λύση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
Ακολούθως, με έγγραφο της Αποκεντρωμένης γνωστοποιείται στον Δήμο Δράμας και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι: «Η αριθ. 5/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας αναφορικά με τη λύση της Επιχείρησης τέθηκε στο αρχείο και δεν θα αποσταλεί από την υπηρεσία για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ., όπως προβλέπεται λόγω αρμοδιότητας, η σχετική με την λύση της Επιχείρησης Απόφαση. Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας αποφασίσει εκ νέου τη λύση της επιχείρησης, αυτή θα πρέπει: να συνοδεύεται οπωσδήποτε και από την παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου και η λύση της επιχείρησης θα πρέπει να επέρχεται κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης και όχι να προβλέπεται αυτή μελλοντικά».
Μετά από αυτά, η λειτουργία της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α συνεχίστηκε για τους υπόλοιπους μήνες του 2020. Κατά τη διαδικασία ψήφισης, ωστόσο, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε τη μη χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου, εκτός από το αναγκαίο ποσό για τη λειτουργία του μέχρι την 31η Μαρτίου του 2021. Κατόπιν αυτού, διαπιστώθηκε η ανάγκη για τη λύση του Νομικού Προσώπου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη σύμφωνη γνώμη του για τη λύση της δημοτικής επιχείρησης έδωσε και ο Δήμαρχος Δράμας, αν και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής η τελική εξέλιξη της υπόθεσης θεωρήθηκε ως προϊόν πολιτικής πίεσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ