Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις της πρώιμης συγκομιδής

0
4079

Στόχος του μέτρου είναι η αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά.
Μιλάει στα «Χ» η κα Θ. Κωνσταντινίδου, στέλεχος της ΔΑΟΚ Δράμας.

Μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, οι παραγωγοί οινοποιήσιμων αμπελιών, που δεν είναι λίγοι στον Νομό Δράμας, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής.
Όπως είπε στα «Χ» η κα Θ. Κωνσταντινίδου από τη ΔΑΟΚ Δράμας, το μέτρο αφορά τη χειρονακτική ή τη μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα της, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο. Ουσιαστικά, θα επιδοτηθούν για το σταφύλι που δεν θα δοθεί για οινοποίηση, κυρίως διότι φέτος λόγω της πανδημίας ποσότητες σταφυλιών δεν θα χρησιμοποιηθούν για οινοποίηση».
Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί η κρίση στην αγορά μέσω της στήριξης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες. Στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη εκμεταλλεύσεων με μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο των 30 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των εγκεκριμένων αιτήσεων.
Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.. Επίσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής ή διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Ο ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελώνα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος.
Επιλέξιμες δράσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της ορισμένης στην παρούσα απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το άρθρο 15, έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Οι μη επιλέξιμες δράσεις
1. Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με τη χρήση ζιζανιοκτόνων ή και άλλων χημικών ουσιών δεν είναι επιλέξιμη δράση.
2. Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής ζημίας των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας, ή δυσμενούς κλιματικού φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, πριν την ημερομηνία της πρώιμης συγκομιδής, δεν χορηγείται στήριξη για πρώιμη συγκομιδή.
3. Σε περίπτωση πλήρους ή ολικής ζημίας μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και της περιόδου συγκομιδής, δεν χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλουν στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έως τις 30 Ιουνίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, της ΔΑΟΚ Δράμας, τηλέφωνο: 2521351246.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ