Οκτάμηνες προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία στη Δράμα

0
3561
Πολιτική Προστασία

Μέχρι 12 Οκτωβρίου αποστέλλονται οι αιτήσεις – Δύο θέσεις στη Δράμα και
δώδεκα στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Aνακοινώθηκε την Τετάρτη η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 192 ατόμων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Δώδεκα από αυτές τις θέσεις αφορούν την περιφέρειά ΑΜΘ και η κατανομή τους έχει ως εξής:

2 θέσεις στη Δράμα, 4 στην Καβάλα, 2 στη Ροδόπη, 2 στην Ξάνθη και 2 στον Έβρο.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 8 μηνών για να εξυπηρετηθούν ανάγκες ιχνηλάτησης και παρακολούθησης των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής. Οι προσλήψεις αφορούν πτυχιούχους ή διπλωματούχους
Α.Ε.Ι. ή διπλωματούχους Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

Λεπτομέρειες για τις αιτήσεις
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, οι υποψήφιοι από όλη τη χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, αποκλειστικά των μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών. Η προθεσμία αποστολή των αιτήσεων άρχισε από χθες Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
2020.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Λ. Κηφισίας 37-39, Κτ. Φάρος, Τ.Κ. 151 23 – Μαρούσι, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 192 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ». Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορές. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται σε ειδικό
έντυπο που εκτυπώνεται από τον υποψήφιο από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και φέρει την υπογραφή του καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις – σβησίματα. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται μπορεί να επιφέρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:Η κατοχή τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η εντοπιότητα. Η γνώση ξένων γλωσσών. Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η αξιολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων μέσω της διαδικασίας του ψυχομετρικού ελέγχου από την Τριμελή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών. Όποιος κριθεί αρνητικά κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην
ιστοσελίδα της Γ.Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr και στα τηλέφωνα: 2131510932 και 2131510933.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ