Πλήθος έργων και δράσεων το 2022 στην Π.E. Δράμας

0
233

Στον απολογισμό πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γρ. Παπαεμμανουήλ


Στον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κατά το 2022 προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, καλώντας τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την προηγούμενη εβδομάδα σε μια χαλαρή – φιλική συνάντηση σε γνωστό κέντρο της πόλης.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στο έργο που πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια της θητείας του ως Αντιπεριφερειάρχη, αρχίζοντας από το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού και την επαναλειτουργία του με όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και ασφάλειας. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, το μοναδικό Χιονοδρομικό Κέντρο σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τέθηκε σε πλήρη και νόμιμη λειτουργία για την χειμερινή περίοδο 2022-2023, μετά από τις ακόλουθες ενέργειες και παρεμβάσεις της Αντιπεριφέρειας Δράμας διά των αρμόδιων υπηρεσιών που ήταν: 1. «Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού», με προϋπολογισμό 14.699,99 ευρώ με το ΦΠΑ. Αντικείμενο της υπηρεσίας ήταν η νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ), συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των εγκαταστάσεων στην περίκλειστη έκταση των 8.000,00 τ.μ. κυριότητας Γ.Γ.Α., ως εξής: (α) αποτύπωση και πλήρη καταγραφή όλων των εγκαταστάσεων (αρχιτεκτονική, φέροντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών κτιρίων και εγκατεστημένου εξοπλισμού αναβατήρων και διάθεσης λυμάτων), με επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση τυχόν υπαρχόντων σχεδίων, δημιουργία νέων σχεδίων και διαγραμμάτων, για την πλήρη αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων όπως υφίστανται επί τόπου, και κυρίως των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο ταύτισης με τυχόν εκδοθείσες οικοδομικές άδειες και των κατά την εποχή εκδόσεώς των ύπαρξης τυχόν πράξεων άδειας επέμβασης (άρθρο 45 του ν.998/79) ή πράξεων παραχώρησης, προκειμένου να συμπληρωθεί πλήρως ο απαιτούμενος φάκελος εγκαταστάσεων, και επίσης έγινε έκδοση των πράξεων υπαγωγής αυθαιρέτων. Επίσης έγινε επισκευή, αποκατάσταση βλαβών, ανακατασκευή μερών και επαναφορά σε πλήρη λειτουργία, των εκτός λειτουργίας αναβατήρων του Χ.Κ. Φαλακρού προϋπολογισμού 711.426,69 € με το ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού ασφαλείας και η εκτέλεση ειδικών εργασιών και ελέγχων για τους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ), με στόχο την αντιμετώπιση των τεχνικών τους προβλημάτων και την σταδιακή επαναλειτουργία τους. Έγινε τροποποίηση της σύμβασης «Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και 2021-2022» για τη λειτουργία του Χ.Κ.Φ. την περίοδο 2022-2023, με προϋπολογισμό 262.303,95 ευρώ με το ΦΠΑ Επέκταση της προηγούμενης σύμβασης. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στις εγκαταστάσεις του Χ.Κ Φαλακρού προϋπολογισμού 8.680,00 ευρώ με το ΦΠΑ. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (κατασκευές ασφαλείας) στις εγκαταστάσεις του Χ.Κ Φαλακρού με σκοπό την προστασία των κτιρίων από εξωγενείς παράγοντες.

 

Ο κ. Παπαεμμανουήλ αναφερόμενος επίσης στα υπόλοιπα έργα που συντελέστηκαν μέσα στο 2022 ανέφερε ανάμεσα σε άλλα τα εξής:
“Υπήρξε συμμετοχή της Περιφέρειας διά της Αντιπεριφέρειας Δράμας στην χρηματοδότηση και διοργάνωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Η Π.Ε. Δράμας, δια των αρμόδιων υπηρεσιών της, είχε την ευθύνη της υποστήριξης της συμμετοχής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2022, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Δράμας και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Στον τομέα των εκδηλώσεων και δράσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, η Π.Ε. Δράμας, διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή πλήθος κόσμου, μία σειρά εκδηλώσεων (συναυλίες, επιστημονικό συνέδριο, δράσεις στα Οινοποιία κ.α.) στο πλαίσιο της «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2022», καθιστώντας την Δράμα κέντρο της παραγωγής υψηλής ποιότητας κρασιού και του Οινικού Τουρισμού. Επίσης, διοργάνωσε το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΔΙΑΣ» στο Παρανέστι, από τις 24 έως 26 Ιουνίου 2022 με τη συμμετοχή 200 αθλητών και τη «ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ BREVET 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» στις 15 Οκτωβρίου 2022 και τους Αγώνες Παρθένου Δάσους (Virgin Forest Trial) στο Παρανέστι. Διοργανώθηκε η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην τουριστική έκθεση «PHILOXENIA 2022» στην Θεσσαλονίκη, με αυτόνομο περίπτερο και συμμετείχε με στελέχη της υπηρεσίας σε συνέδρια με παρουσίαση της περιοχής μας και σε εκθέσεις γενικού και τουριστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα για την Περιφέρειά μας. Επίσης είχε την ευθύνη της υλοποίησης της Δράσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ EVENTS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», με στόχο την καλύτερη προβολή της Περιφέρειάς μας σε εκθέσεις.
Δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, διοργανώθηκαν σημαντικές δράσεις, με κορυφαίο το «Περιφερειακό Φεστιβάλ VIA EGNATIA (ΑΜΦΙΠΟΛΗ-ΔΡΑΜΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ), που ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, την «Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας», «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Ψυχικής Υγείας», «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τους διαβιβαστές νοσημάτων (κουνούπια)», «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών, των φορέων, των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και του γενικού πληθυσμού για τη λήψη προληπτικών μέτρων αποφυγής ή περιορισμού της διασποράς της υπάρχουσας λοίμωξης από το νέο κορονοϊό. Συνδιοργανώθηκαν δεκάδες πολιτιστικές – αθλητικές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια του Νομού, μαζί με δήμους, Πολιτιστικούς Συλλόγους και άλλους φορείς, όπως η Γεωργική Έκθεση Φωτολίβους και για πρώτη φορά στην «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» Δράμας. Έγινε συνδιοργάνωση αγώνα ποδοσφαίρου με την Αντιπεριφέρεια Καβάλας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ, ως φόρος τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Στον τομέα του Αθλητισμού, διοργανώθηκε, στις 10/02/2022, μετά από κοινή πρωτοβουλία και συνδιοργάνωση των Αντιπεριφερειαρχών Δράμας κ. Γρηγόριου Παπαεμμανουήλ και Καβάλας κ. Αλέξη Πολίτη, την οποία αποδέχτηκαν οι διοικήσεις των δύο ομάδων, φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ, στο Γήπεδο Ανθή Καραγιάννη Καβάλας, παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Στον αγώνα, που ήταν ο πρώτος που διοργανώθηκε για τον σκοπό αυτό στην χώρα μας, παρευρέθηκε και ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη, Αριστείδης Καμπανός.
Ακόμη στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ολοκληρώθηκαν, εκτελούνται και βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης σημαντικά τεχνικά έργα και παρεμβάσεις, που αφορούν την αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, την κατασκευή κυκλικών κόμβων, την οδική ασφάλεια, τον ηλεκτροφωτισμό και έργα στον τομέα της κτηνοτροφίας και της πυροπροστασίας.
Το 2022 περαιώθηκαν πολλά τεχνικά έργα, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής: «Ανακατασκευή του Κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε κυκλικό», ύψους 489.124,98 Ευρώ και «Συμπλήρωση – Έλεγχος-Επισκευή Μέτρων Πυροπροστασίας Ανακατασκευής WC Κοινού Δικαστικού Μεγάρου Δράμας» ύψους 131.969,44 Ευρώ. Από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα που εκτελούνται είναι τα παρακάτω : «Αποκατάσταση φορέων και βάθρων της Γέφυρας και Ποταμού Νέστου επί της Εθνική Οδού Νο 14 Δράμα-Παρανέστι όρια Ν.Δράμας- Ν.Ξάνθης, ύψους 1.248.112,06 Ευρώ, «Κατασκευή Γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας-Ξάνθη μετά των προσβάσεων», ύψους 3.574.044,49 Ευρώ, «Ανακατασκευή κόμβου SOFTEX και μετατροπή του σε κυκλικό», ύψους 900.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 10 από διασταύρωση Βώλακα έως Μικροκλεισούρα», ύψους 1.000.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 3 Δράμα – Σιδηρόνερο – Σκαλωτή από Δράμα – Σιδηρόνερο», ύψους 1.300.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση και Αποκατάταση Τμημάτων των Χειμάρρων Λευκογείων-Χρυσοκέφαλου του Δήμου Νευροκοπίου Ν. Δράμας», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Τμήματος του Χειμάρρου Δοξάτου Ν. Δράμας», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Υποδομές Υποστήριξης της Κτηνοτροφίας του Νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές-Ομβροπλατείες-Ποτίστρες», ύψους 1.310.000,00 Ευρώ, «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», ύψους 2.860.000,00 Ευρώ.
Τα τεχνικά έργα που βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης και αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα είναι: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Ποταμοί-Μικρομηλιά», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν. Ξάνθης, ύψους 1.200.00,00 Ευρώ, «Αντικατάταση – Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας», ύψους 100.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Βατότητας οδού πρόσβασης στην Λατομική Ζώνη Δράμας (Περιοχή Νικηφόρου)», ύψους 375.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Δράμας 2023-2024, «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τμημάτων των Χειμάρρων Βαθύτοπου – Κ. Βροντούς – Κ. Νευροκοπίου Δήμου Νευροκοπίου Ν. Δράμας», ύψους 800.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τμήματος χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας Ν. Δράμας», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Υγειονομική Αναβάθμιση των Εσωτερικών Χώρων των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», ύψους 2.000.000,00 Ευρώ και «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Δράμας (Ενεργειακή Αναβάθμιση)», ύψους 950.000,00 Ευρώ.
Έγκαιρες παρεμβάσεις με κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό όλων των φορέων υπήρξαν στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.. Είναι επίσης σημαντικό ότι προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή και την αποζημίωση αγροτικών καλλιεργειών, των επιχειρήσεων και για την στεγαστική συνδρομή, σε δύο περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως χαλαζόπτωση με αέρα, που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές και Κοινότητες του Νομού Δράμας.
Ιδιαίτερη ήταν η δραστηριότητα και η συνεισφορά του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, μέσω του σχεδιασμού και της εκπόνησης καινοτόμων προγραμμάτων στον τομέα, για τα οποία το τμήμα βραβεύτηκε. Αναλυτικότερα, αυτά έχουν ως εξής: Σχεδίασε και υλοποίησε τη δράση «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΖΩΗ ΜΑΣ 2022», η οποία ήταν ενταγμένη στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της ΠΑΜΘ. Συμμετείχαν και ευαισθητοποιήθηκαν περιβαλλοντικά 250 παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στη νέα γενιά. Ανάπτυξη καινοτόμου, διαδικτυακής WebGIS εφαρμογής, σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Δράμας, με τίτλο «Προσφυγικός Συνοικισμός Κρατικών Δράμας-Προφορικές Ιστορίες», η οποία βραβεύτηκε στον διαγωνισμό «Education Leaders Awards» με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εικονικές Περιηγήσεις, Βιωματική Εκπαίδευση (Αθήνα Ιούνιος 2022, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού).
Ανάμεσα σε άλλα δια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, εκτελέσθηκαν με επιτυχία εθνικά προγράμματα αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών ζώων και πτηνών, μέσω της λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και του εμβολιασμού.
Υπήρξαν επίσης σημαντικές παρεμβάσεις στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Στόχος ήταν η ανάδειξη της πατάτας και του οίνου της Δράμας Η Π.Ε. Δράμας, προέβη σε συμβάσεις με ερευνητικούς φορείς σχετικά με την : 1. «Ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτίωση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ΠΓΕ πατάτας Κάτω Νευροκοπίου» με τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και 2. «Μελέτη του αμπελοοινικού δυναμικού της περιοχής Δράμας για την κατάρτιση και τεκμηρίωση σχετικού φακέλου νέου Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) οίνου» με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (βλέπε Πεπραγμένα Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Δράμας). Τέλος, προχώρησε στην λήψη όλων απαραίτητων φυτοϋγειονομικών μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών και επιβλαβών οργανισμών σε καλλιέργειες πατάτας, βαμβακιού, πιπεριάς, τομάτας, ακτινιδίων, ελιάς πλάτανων, αρωματικών φυτών κ.λ.π..
Επίσης, προχώρησε για το οικονομικό έτος 2022 σε επιχορήγηση συνολικού ύψους 70.000 Ευρώ στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ρέμβης για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα του τομέα ευθύνης του. Επίσης αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την αναβάθμιση του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου, ιστορικής σημασίας, στη Δράμα και τη λειτουργία του ως ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο υποστήριξης του αγροτοδιατροφικού τομέα. Με το έργο αυτό, θα ολοκληρωθεί η διαπίστευση του Εργαστηρίου Ελέγχου Τσιγάρων και Καπνού, ώστε να επαναπροσδιοριστεί στον έλεγχο των τσιγάρων και καπνού στην περιοχή της Δράμας, όπου η καλλιέργεια του καπνού έχει ιδιαίτερο οικονομικό, κοινωνικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Επίσης, θα υπάρξει συνεργασία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την Περιφέρεια για την υποστήριξη και άλλων σημαντικών παραγωγικών συστημάτων του αγροτοδιατροφικού τομέα μέσω έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Για το σχολικό έτος 2022- 2023, όσον αφορά την μεταφορά των μαθητών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκαν 2.594 Ειδικά Μαθητικά Δελτία και μισθώθηκαν 180 δρομολόγια, με τα οποία μεταφέρθηκαν 3.100 μαθητές, ενώ για το σχολικό έτος 2021-2022 δόθηκαν επιδόματα σε γονείς για τη μεταφορά 120 μαθητών”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ