Προσλήψεις στον Δήμο Προσοτσάνης

0
1250

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ανακοίνωσε ο Δήμος Προσοτσάνης, ο οποίος θα προσλάβει συνολικά 11 άτομα, για το διδακτικό έτος 2022 -2023. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό: ΣΟΧ 1/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sox@0860.syzefxis.gov.gr, ή να την καταθέσουν ή αποστείλουν με συστημένη επιστολή στον Δήμο Προσοτσάνης Χρ. Σακάρη 15 66200 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Αρμόδιος Υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο κ. Σαραφίδης Θεοφύλακτος. Τα επικαλούμενα στην αίτηση δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους θα προσκομισθούν μετά την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την πρόσληψη των επιτυχόντων. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή με κατάθεση φυσικού φακέλου, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η πρόσκληση ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, στις 21 Ιουλίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοίνωσε επίσης και την πρόσληψη, συνολικά τεσσάρων ατόμων ειδικότητας ΥΕ Φροντιστών γηπέδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για οκτώ μήνες,, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνης (Πλατεία Δημοκρατίας) Προσοτσάνη Δράμας Τ.Κ. 66200, απευθύνοντάς την υπόψιν της κ. Τσιτσοπούλου Βασιλικής με τηλ επικοινωνίας 2522350180. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε στις 23 Ιουλίου και τελειώνει στις 1 Αυγούστου 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ