Σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών Υγείας ύψους 327.761 ευρώ από τον Δήμο Παρανεστίου

0
1711

Αν. Καγιάογλου στα «Χ»: «Θέλουμε να προσφέρουμε στους συνδημότες μας, καλύτερες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας»

Εγκρίθηκαν από τον Δήμο Παρανεστίου την προηγούμενη εβδομάδα οι μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου που αφορά τις ολοκληρωμένες δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας για τους δημότες του Δήμου Παρανεστίου. Ουσιαστικά, πρόκειται για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών υγείας, με συνολικό προϋπολογισμό 327.761,65 ευρώ.
Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), δημοσίευσε ήδη την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου, κ. Αναστάσιος Καιάογλου, μιλώντας στα «ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας» για το ίδιο θέμα, εξηγεί ότι «σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου και τον κ. Αυγουστίνο Καλυβίνο, καταγράψαμε τις ανάγκες και τις ελλείψεις που έχουν τα αγροτικά ιατρεία. Τα ιατρεία μας δεν έχουν αυτή την στιγμή όλα τα μέσα που χρειάζονται. Σχεδιάσαμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθούν καλύτερα, σε συνεργασία πάντα με τους αγροτικούς ιατρούς. Θέλουμε να προσφέρουμε στους συνδημότες μας, καλύτερες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας. Σε αυτή την κατεύθυνση μας βοηθάει και το άξιο και ικανό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών του Δήμου Παρανεστίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα από την πρόταση του δήμου μας θα μπορούν να γίνονται εξετάσεις που σήμερα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ενώ θα αναβαθμιστεί και συνολικά η παροχή υπηρεσιών Υγείας στον Δήμο Παρανεστίου».
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, στο οποίο σκοπεύει να εντάξει την πρότασή του ο Δήμος Παρανεστίου, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης του κτιριακού δυναμικού και του εξοπλισμού υγείας σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς ασθενών. Ειδικότερα περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των μονάδων υγείας (ιατροτεχνολογικού, Η/Μ και ξενοδοχειακού) και ανανέωση/αναβάθμιση και προμήθεια ειδικών μέσων διακομιδής, κατάλληλα διαμορφωμένων για την μεταφορά ασθενών. Ενδεικτικά μπορεί να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χειρουργείων, υπέρηχων, μαστογράφων κ.α.
Μέσα από το πρόγραμμα, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας των μονάδων με κλίνες νοσηλείας, με προμήθειες αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την περίθαλψη ασθενών της νόσου COVID-19, διαγνωστικός και λοιπός εξοπλισμός κάθε τύπου όπως προστατευτικές μάσκες, ειδικός ρουχισμός προστασίας και λοιπά μέσα και υπηρεσίες προφύλαξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και κίνδυνοι από την επιδημία COVID-19. Προβλέπεται επίσης, η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους όπου καταστεί αναγκαίο για διαλογή των πιθανών φορέων ή ασθενών με COVID-19. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα προμήθειας ασθενοφόρων και άλλων μέσων μεταφοράς ασθενών, όπως και εξοπλισμού για υποστήριξη ασθενών COVID 19 στο σπίτι. Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι υποδομές υγείας περιοχών όπου εντοπίζεται σοβαρή υστέρηση και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους τους.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 25 εκατ. €.Το έργο θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» στον άξονα «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here