Σε διαγωνισμό οδεύει η επεξεργασία αποβλήτων κήπων και πάρκων

0
881

Προχωρά σε διαγωνισμό μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας

Σε διαγωνισμό προχωρά το έργο των υπηρεσιών επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων του Δήμου Δράμας με ομόφωνη απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή τού Δήμου Δράμας, η οποία ουσιαστικά ενέκρινε τη μελέτη και το σχέδιο τών όρων δημοπράτησης.
Σημειώνεται ότι στις αρμοδιότητες του δήμου περιλαμβάνεται και η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει η αξιοποίησή τους, όπως και η διάθεση και λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.).
Ο Δήμος Δράμας, ελλείψει τεχνογνωσίας, τεχνικών μέσων, προσωπικού και κατάλληλα αδειοδοτημένου χώρου αδυνατεί για την περαιτέρω διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να οδηγηθούν σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους για περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία τους. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητο η εργασία «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» να ανατεθεί σε τρίτο, δηλαδή σε πιστοποιημένη εταιρεία στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ειδικότερα αποβλήτων κήπων και πάρκων.
Σύμφωνα με την απόφαση στην οποία κατέληξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, αντικείμενο της σύμβασης της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παραλαβή και ολοκληρωτική διαχείριση των αποβλήτων κήπων και πάρκων (συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα νεκροταφείων), που συλλέγονται από τον δήμο. Η παραλαβή των αποβλήτων από τον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τις τρέχουσες ή και επείγουσες ανάγκες του δήμου. Η μεταφορά των αποβλήτων κήπων και πάρκων συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων νεκροταφείων θα γίνεται από τον Δήμο Δράμας στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για περαιτέρω επεξεργασία, με οχήματα του δήμου.
Οι ποσότητες των πράσινων αποβλήτων που μεταφέρονται στον χώρο του αναδόχου που θα προκύψει από διαγωνισμό, θα ζυγίζονται κάθε φορά σε πιστοποιημένη γεφυροπλάστιγγα είτε του ιδίου, είτε, στην περίπτωση που δε διαθέτει ο ίδιος, σε γεφυροπλάστιγγα τρίτου με
τον οποίο συνεργάζεται με δική του οικονομική επιβάρυνση. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα είναι υποχρεωμένος επίσης να εφαρμόσει την ορθή διαχείριση των συγκεκριμένων υπολειμμάτων και να φροντίσει για την διάθεση και εμπορία του τελικών προϊόντων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ