Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 298 θέσεις της κοινωφελούς εργασίας

0
5278

Όλες οι θέσεις στους δήμους της Δράμας – Αιτήσεις μέσω gov.gr
Μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις.

Ξεκίνησε χθες, 29 Ιουνίου 2020, η υποβολή αιτήσεων μέσω διαδικτύου από τους εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα, διάρκειας 8 μηνών. Η έναρξη του προγράμματος θα δώσει ανάσα τόσο στους πέντε δήμους της Δράμας και σε άλλους οργανισμούς, αφού, όπως είναι γνωστό, τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού είναι δεδομένα.
Οι συνολικά 36.500 προσλήψεις σε όλη τη χώρα θα γίνουν σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) και συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 11:00.

Στους πέντε δήμους της ΠΕ Δράμας κατανέμονται 298 θέσεις ως εξής:

Οι 137 θέσεις που προβλέπονται για τον Δήμο Δράμας είναι:
2 θέσεις ΔΕ δημοσιογράφων, 4 θέσεις ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας, 1 θέση ΔΕ υδραυλικών, 1 θέση ΔΕ φωτογράφων, 1 θέση ΠΕ δασκάλων, 1 θέση ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγής, 4 θέσεις ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού, 2 θέσεις ΠΕ πληροφορικής, 6 θέσεις ΠΕ φυσικής αγωγής, 4 θέσεις ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, 2 θέσεις ΤΕ νοσηλευτών, 1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής, 6 θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού οικοδομικών εργασιών, 5 θέσεις ΥΕ βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, 48 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, 9 θέσεις ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών, 40 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου.

Οι 47 θέσεις που κατανέμονται στον Δήμο Προσοτσάνης είναι:
1 θέση ΔΕ δημοσιογράφων, 2 θέσεις ΔΕ ελαιοχρωματιστών, 5 θέσεις ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων Α’ ειδικότητας, 1 θέση ΔΕ κηπουρών, 1 θέση ΔΕ μηχανοτεχνιτών οχημάτων, 1 θέση ΔΕ νοσηλευτών, 3 θέσεις ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας, 2 θέσεις ΔΕ οικοδομικών εργασιών, 3 θέσεις ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών, 3 θέσεις ΔΕ υδραυλικών, 1 θέση ΠΕ αγρονόμων τοπογράφων, 1 θέση ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού, 1 θέση ΠΕ ιστορίας – αρχαιολογίας, 1 θέση ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών, 1 θέση ΠΕ οικονομικού / λογιστικής / οικονομικού λογιστικού, 2 θέσεις ΠΕ φυσικής αγωγής, 1 θέση ΤΕ δημοσίων σχέσεων, 1 θέση ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών, 1 θέση ΤΕ τουριστικών επαγγελμάτων, 2 θέσεις ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών, 6 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, 2 θέσεις ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών, 5 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου.

Οι 39 θέσεις που κατανέμονται στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου είναι:
1 θέση ΔΕ βρεφονηπιοκόμων, 2 θέσεις ΔΕ διοικητικού / διοικητικού λογιστικού / λογιστικής / οικονομικού, 1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτιρίων α’ ειδικότητας, 2 θέσεις ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ + Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ + Ε κατηγορίας, 1 θέση ΔΕ υδραυλικών, 2 θέσεις ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού, 4 θέσεις ΠΕ φυσικής αγωγής, 1 θέση ΤΕ γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, 1 θέση ΤΕ λογιστικής / οικονομικού / οικονομικού λογιστικού, 1 θέση ΤΕ πληροφορικής, 1 θέση ΤΕ πολιτικών μηχανικών έργων υποδομής, 1 θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού οικοδομικών εργασιών, 1 θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού σιδηρουργικών εργασιών, 2 θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού υδραυλικών εργασιών, 5 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, 4 ΥΕ εργατών πρασίνου.

Οι 37 θέσεις που κατανέμονται στο Δήμο Δοξάτου είναι:
1 θέση ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, 1 θέση ΔΕ οικοδομικών εργασιών, 1 θέση ΔΕ σιδεράδων – αλουμινάδων, 4 θέσεις ΠΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού, 1 θέση ΠΕ κοινωνικών επιστημών, 1 θέση ΠΕ κτηνιάτρων, 3 θέσεις ΠΕ οικονομικού / λογιστικής / οικονομικού λογιστικού, 1 θέση ΠΕ πληροφορικής, 3 θέσεις ΠΕ φυσικής αγωγής, 3 θέσεις ΠΕ / ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, 1 θέση ΤΕ βιβλιοθηκονόμων, 2 θέσεις ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, 1 θέση ΤΕ γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, 1 θέση ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών, 1 θέση ΤΕ νοσηλευτών, 2 θέσεις ΤΕ φυσιοθεραπευτών, 3 θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού οικοδομικών εργασιών, 3 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, 1 θέση ΥΕ βοηθών μαγείρων, 1 θέση ΥΕ εργατών υλοτομίας, 22 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου.

Οι 18 θέσεις που κατανέμονται στον Δήμο Παρανεστίου είναι:
2 θέσεις ΔΕ διοικητικού / διοικητικού λογιστικού / λογιστικής / οικονομικού, 1 θέση ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας, 1 θέση ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ και Ε κατηγορίας ή οδηγών με άδεια οδήγησης Δ και Ε κατηγορίας, 2 θέσεις ΔΕ οικοδομικών εργασιών, 1 θέση ΠΕ μηχανικών περιβάλλοντος, 1 θέση ΠΕ πολιτικών μηχανικών, 3 θέσεις ΠΕ φυσικής αγωγής, 1 θέση ΤΕ βιβλιοθηκονόμων, 2 θέσεις ΤΕ διοικητικού / διοικητικού-οικονομικού, 3 θέσεις ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, 3 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου.

Δικαιούχοι
Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εργασίας, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
• άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα,
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών,
• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.
Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Επιβλέποντες Φορείς του Παραρτήματος I κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
• χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,
• χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60),
• αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω,
• ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό,
• ηλικία,
• αριθμός ανηλίκων τέκνων,
• γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
• δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και
• ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ