200.000 ευρώ στον Δήμο Δράμας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

0
1508

29 εκατ. ευρώ συνολικά για τους δήμους άνω των 50.000 κατοίκων με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με το ποσό των 200.000 ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος της Δράμας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που έγινε γνωστή στις 5 Οκτωβρίου.
Η απόφαση εντάσσεται στην κατανομή συνολικού ποσού ύψους μέχρι 29.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Στο πλαίσιο αυτής της επιχορήγησης οι δήμοι με πληθυσμό 50.000 έως 60.000 κατοίκους (στην κατηγορία αυτή ανήκει και ο Δήμος Δράμας) επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000 ευρώ. Δικαιούχοι των κονδυλίων αυτών είναι οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό από 50.000 κατοίκους και άνω σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης που μπορεί να δοθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επιλέξιμη δαπάνη είναι η αγορά νέων μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, τη διαφορά θα καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων. Στην περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ