«Ανάσα» η τροπολογία για το 12% και 4%

0
4952

Θετική η απόφαση αναφέρει στα «Χ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Δράμας.
Αφορά την εξόφληση οφειλών της πολιτείας για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους της περιόδου 2010-2015.

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει και την εξόφληση των οφειλών της πολιτείας για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους του 12% ή 4%, των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που αφορούν την περίοδο 2010-2015.
Το μέτρο της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους για τις επιχειρήσεις των περιοχών που βρίσκονται στην παραμεθώριο καταργήθηκε με υπουργική απόφαση τον Απρίλιο του 2016. Ο τότε Υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκης, είχε αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιδότηση δεν συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακολούθησαν δεσμεύσεις για την εξεύρεση διαφορετικού τρόπου στήριξης των δικαιούχων της επιδότησης στην ΑΜΘ, αλλά μέχρι και τη σημερινή τροπολογία που επιχειρεί να αμβλύνει το πρόβλημα, δεν έγινε κάποια άλλη ενέργεια. Το ζήτημα, επίσης, δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι οι οφειλές προς τις επιχειρήσεις δεν καταβλήθηκαν για το διάστημα από το 2010 έως το 2015, αλλά και την ίδια την κατάργηση της επιδότησης.
Με την τελευταία τροπολογία, οι οφειλές αυτές των επιδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις γίνεται προσπάθεια να συμψηφιστούν με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. Η διέξοδος αυτή θεωρείται ότι αποτελεί μια «ανάσα» για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Δράμας κ. Όθων Μουρμούρης μιλώντας στα «Χ» για την προοπτική του συμψηφισμού των οφειλών, ανέφερε ότι πρόκειται για μια θετική διαδικασία, προκειμένου ο επαγγελματίας να έχει τη δυνατότητα να ελαφρυνθεί από ένα μέρος των εξόδων της επιχείρησής του. Σύμφωνα με όσα είπε, επίσης, η διέξοδος αυτή είναι μια «ανάσα» για τις επιχειρήσεις, που παλεύουν να σταθούν στα πόδια τους μετά την επαναλειτουργία τους και εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Επεσήμανε, επίσης, ότι είναι προς τιμήν των επιμελητηρίων και των φορέων το γεγονός ότι διεκδίκησαν όλο το προηγούμενο διάστημα την επίλυση του προβλήματος. Ο κ. Μουρμούρης εξήγησε, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες δικαιούνται αυτή την επιδότηση, έστω και με τη μορφή του συμψηφισμού των οφειλών, καθώς πέραν των άλλων κατάφεραν να κρατήσουν θέσεις εργασίας σε μια περίοδο που η ανεργία ήταν και παραμένει σοβαρό πρόβλημα.

Η επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τον Υπουργό Οικονομικών
Στο μεταξύ, με επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαιρέτισε τη διάταξη που αφορά την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους για τις επιχειρήσεις της ΑΜΘ.
Στην εν λόγω επιστολή αναφέρει τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μετά από τον δεκαετή αγώνα που δώσαμε για την επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε από το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2010 με την καταβολή της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους στις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών, αισθανόμαστε ικανοποίηση και δικαίωση για την αποδοχή των προτάσεών μας.
Η κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου σας και η προτεινόμενη διάταξη για τις υφιστάμενες οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους μέχρι και την 31-12-2015, τη δεδομένη χρονική στιγμή επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα και ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές, ενώ, παράλληλα, διασφαλίζει εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις εργασίας.
Περαιτέρω, όμως, τα Επιμελητήρια της Α.Μ.Θ. οφείλουμε να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα της καταβολής των οφειλόμενων ποσών που έχουν προκύψει μετά την 1-1-2016 μέχρι σήμερα και περαιτέρω την αντικατάσταση της καταργούμενης επιδότησης με παρόμοιο ή ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο, όπως ήδη έχουμε προτείνει επανειλημμένα στα αρμόδια υπουργεία.
Γνωρίζετε ότι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, εκτός των άλλων, βρίσκονται αντιμέτωπες με συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από τις επιχειρήσεις των όμορων χωρών, όπου υφίσταται ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.
Γνωρίζετε, επίσης, ότι η εν λόγω περιφέρεια διακρίνεται από ιστορικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και από τον παραδοσιακά έντονο αγροτικό προσανατολισμό της παραγωγικής δομής της, ενώ το επενδεδυμένο κεφάλαιο αφορά κυρίως υποδομές μεταφορών και ενέργειας, και όχι τον επιχειρηματικό τομέα. Η συγκεκριμένη περιφέρεια συγκεντρώνει και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, βιομηχανικές και όχι μόνο, οι οποίες αποτελούν κόμβους για την απασχόληση και την ανάπτυξη σε αυτές τις μειονεκτούσες περιοχές, χωρίς ωστόσο το μέγεθος και η οργάνωσή τους να ευνοεί οικονομίες κλίμακος που θα επέτρεπαν σε αυτές τις επιχειρήσεις μεμονωμένες αντοχές στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Συνεπώς, η δυσμενής οικονομική συγκυρία για το σύνολο της χώρας σε συνδυασμό με τα μειονεκτικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία εδρεύουν αυτές οι επιχειρήσεις, καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτη την απασχόληση και την ανάπτυξη με όρους μη αναστρέψιμους, αν οι επιχειρήσεις αυτής της περιφέρειας δεν ενισχυθούν με στοχευμένα μέτρα, που θα στηρίξουν το βιοτικό επίπεδο και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και στην εν λόγω περιφέρεια, μόλις η χώρα επανέλθει σε αναπτυξιακό κύκλο.
Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου μέτρου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαπίστωση ότι η όξυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν άμεση και δριμεία στον τομέα της απασχόλησης. Κατά την περίοδο 2008-2011 χάθηκαν 34.205 θέσεις εργασίας, με τον δευτερογενή τομέα να υφίσταται τη μεγαλύτερη μείωση των θέσεων εργασίας, που ανήλθε σε ποσοστό 46,8%. Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό της μέγιστης ευπάθειας της εν λόγω μειονεκτούσας περιφέρειας στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης ότι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ετών 2010 και 2013 αυξήθηκε κατά 12,2%.
Εξάλλου, οι εν λόγω περιοχές είναι παραμεθόριες, με συνέπεια να είναι αυξημένες οι απαιτήσεις ενίσχυσής τους σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος. Οι αυξημένες απαιτήσεις ενίσχυσης των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντείνονται από την παράλληλη θέση τους ως πύλης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειώνεται ότι εντός των εν λόγω περιοχών πρέπει να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα και η αποτελεσματική διαχείριση τμήματος των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες έχουν βεβαίως και συνέπειες οικονομικής φύσεως.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν πληρέστερα οι δυνατότητες ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου. Η πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των ενωσιακών περιθωρίων ενίσχυσης αφορά τόσο το γεωγραφικό εύρος των ενισχύσεων στο σύνολο της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και την κάλυψη όσο το δυνατόν ευρύτερων κατηγοριών και μεγεθών επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στην εν λόγω περιφέρεια.
Κύριε Υπουργέ,
Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σας συγχαίρουν για την έμπρακτη στήριξή σας προς τις επιχειρήσεις μας.
Θεωρούμε ότι η εν λόγω τροπολογία αποτελεί την αρχή μιας σειράς ουσιαστικών και απαραίτητων αναπτυξιακών μέτρων για την ευαίσθητη περιοχή μας και σε συνέχεια αυτής ζητούμε:
-την επέκταση της εφαρμογής της και πέραν της 31-12-2015, ήτοι και για τα έτη 2016-2020, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές ενέργειες για το ίδιο ζήτημα αλλά για διαφορετικά χρονικά διαστήματα
-ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των δικαιούχων από τα έτη 2010-2015 να αφορά υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου για τουλάχιστον επτά (7) έτη
-να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε εις βάρος των επιχειρήσεων και την αντικατάσταση της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους με ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αρωγή μπορούμε να προσφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ