Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» μέσω της Περιφέρειας ΑΜΘ

Από 30 Ιανουαρίου θα υποβάλλονται οι προτάσεις

0
2716

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την δημιουργία Πράσινων Σημείων και την δικτύωσή τους απηύθυνε τις προηγούμενες ημέρες η Περιφέρεια ΑΜΘ.

Η συζήτηση για την λειτουργία Πράσινων Σημείων στην Δράμα υφίσταται εδώ και πολύ καιρό και παρότι, όπως ειπώθηκε αρκετές φορές έχει καθοριστεί ο χώρος όπου πρόκειται να λειτουργήσει “Πράσινο Σημείο”, (κοντά στην διασταύρωση για Νικοτσάρα, επί της Εθνικής Οδού Δράμας Σερρών) μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά την δημιουργία Πράσινων Σημείων είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιηθούν και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν και να συμβάλλουν στην μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης τόσο στα όρια του Δήμου της Δράμας όσο και στους υπόλοιπους δήμους του Νομού Δράμας.
Το θέμα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που δέχεται η περιοχή είναι συν τοις άλλοις και εξαιρετικά επίκαιρο ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψιν το φαινόμενο της ευρείας συσσώρευσης ογκωδών αντικειμένων και όχι μόνο, που παρατηρείται από το καλοκαίρι του 2019 και μετά, έξω από τους κάδους καθαριότητας του Δήμου της Δράμας, σε πρωτόγνωρη έκταση.
Στην επίλυση του προ-βλήματος της περιβαλ-λοντικής ρύπανσης που αντιμετωπίζεται προ-γραμματισμένα από την υπηρεσία Καθαριότη-τας του Δήμου Δράμας ωστόσο συνεχίζει να υφίσταται, μπορεί να βοηθήσει η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων Πράσινων Σημείων όπου οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ογκώδη και άλλα αντικείμενα χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα ρύπανσης αλλά και αισθητικής στο περιβάλλον.
Όπως αναφέρει στην σχετική πρόσκληση η Περιφέρεια ΑΜΘ “Η δημιουργία Πράσινων Σημείων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Το Πράσινο Σημείο (Π.Σ.) είναι ένας οριο-θετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο, σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο… Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων.
Μπορούν να χρηματοδοτηθούν Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΙΠΣ), εφόσον ο Δικαιούχος τεκμηριώνει επαρκώς τον τρόπο διαχείρισης των κατηγοριών αποβλήτων… Στόχος είναι η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων… Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την ίδια πρόσκληση ανέρχεται σε 5.194.118 ευρώ”.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων έχει ορισθεί η 31η Δεκεμβρίου του 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως αυτή την ημερομηνία. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 30 Ιανουαρίου του 2020 έως την 30 Απριλίου του 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ