Δωρεάν Εκπαιδευτικό σεμινάριο: «Manager Κοινωνικής Επιχείρησης» στη Δράμα

0
2173

Το Επιμελητήριο Δράμας ως εταίρος του έργου “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών και επαγγελματιών στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων και καθοδήγησης στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
α) μέλη ή απασχολούμενους σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς
β) απόφοιτους ή ανέργους
γ) απασχολούμενους που θέλουν να ασχοληθούν με την Κοινωνική Οικονομία

να συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι του έργου Social Forces και ειδικότερα να λάβουν μέρος στις εξής δράσεις:

1. Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Επιμελητήριο Δράμας με τίτλο: «Manager Κοινωνικής Επιχείρησης» και διάρκεια 50 ωρών (10 ημέρες από 5 απογευματινές ώρες) για είκοσι (20) άτομα. (Θα προτιμηθούν οι διαμένοντες στον νομό Δράμας)

2. Καθοδήγηση των συμμετεχόντων να εκπονήσουν Business Plan για την επιχειρηματική τους ιδέα. Οι ιδέες που θα προχωρήσουν σε υλοποίηση θα υποστηριχτούν από την Projectyou και από άλλες εταιρείες χορηγούς.

Θα εκπαιδευτείτε με θεωρία και ασκήσεις στα εξής καίρια ερωτήματα των υποψήφιων επαγγελματιών και επιχειρηματιών:

– Τι επιχειρηματικές ιδέες θα ευδοκιμήσουν στην περιοχή μου;
– Πως μπορώ να βρω καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες;
– Πως μπορώ να ελέγξω πριν προχωρήσω ότι θα είναι βιώσιμες;
– Πως θα κάνω ένα business plan;
– Πώς να στήσω την επιχείρηση μου;
– Τι μορφή εταιρείας μου ταιριάζει, Ατομική, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός, ΑΜΚΕ;
– Τι κεφάλαια χρειάζομαι και που θα τα βρω;
– Σε τι επιδοτήσεις μπορώ να υπολογίζω;
– Πώς να επιλέξω τους συνεταιριστές και συνεταίρους μου;
– Πως θα κάνω το marketing plan, πως θα αξιοποιήσω το digital marketing;
– Πως θα διοικήσω και θα ενδυναμώσω το προσωπικό;

Το αναλυτικό ωρολόγιο του σεμιναρίου έχει ως εξής: 

Διδακτική ενότητα Θεματική ενότητα Διάρκεια σε ώρες
  

1η: Εισαγωγή στην έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Διάρκεια: 10 ώρες)

1.1 Εννοιολογική οριοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας  5
1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
1.3 Θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα  5
1.4 Θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία
  

 

 

2η: Βασικά θέματα διοίκησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Διάρκεια: 15 ώρες)

2.1 Βασικές έννοιες Στρατηγικού Μάνατζμεντ   

5

2.2 Οργανωτική δομή κοινωνικών επιχειρήσεων και εισαγωγή στις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στις κοινωνικές επιχειρήσεις (ιδιαιτερότητες) και Επιχειρηματική Ηθική στην κοινωνική οικονομία
2.3 Φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία 5
2.4 Χρηματοοικονομική διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων – αξιοποίηση μικροπιστώσεων   

5

2.5 Επιχειρηματική δικτύωση – Συνεργασίες
2.6 Μέθοδοι αποτίμησης και αξιολόγησης επενδύσεων
  

3η: Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Διάρκεια: 10 ώρες)

3.1 Εισαγωγή – Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς  5
3.2 Προσέλκυση & επιλογή υποψηφίων μελών ή/και εργαζομένων
3.3 Εύρεση, διαχείριση και κινητοποίηση εθελοντών
3.4 Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και μελών  5
3.5 Ανάπτυξη Ομάδων & Επικοινωνία
3.6 Ηγεσία – Ανάπτυξη ηγετών – αξιοποίηση μεντόρων
 4η: Marketing (Διάρκεια: 10 ώρες) 4.1 Έννοια και περιεχόμενου του Μάρκετινγκ  5
4.2 Μίγμα Μάρκετινγκ
4.3 Στρατηγική Μάρκετινγκ
4.4 Η συμπεριφορά των καταναλωτών 5
4.5 Τμηματοποίηση της αγοράς
 5η: Εξαγωγές (Διάρκεια: 5 ώρες) 5.1 Βασικές  Έννοιες εξαγωγικού εμπορίου  5
5.2 Διάγνωση Εξαγωγικής Ετοιμότητας – νέες τεχνολογίες και υποβοήθηση εξαγωγών
5.3 Τελωνειακές & Φορολογικές Διαδικασίες
ΣΥΝΟΛΟ 50

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Δράμας και κατά τη διάρκειά του θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

 Το έργο “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES» υλοποιείται από εταιρικό σχήμα με επικεφαλής εταίρο ΑΝ.ΡΟ ΑΕ (Ελλάδα) και με τη συμμετοχή των εξής φορέων:

  • ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία)
  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (Ελλάδα)
  • ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ελλάδα)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία)
  • ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Βουλγαρία)
  • ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PLOVDIV “PAISIIHILENDARSKI” (Βουλγαρία)
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ελλάδα).

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία σε επίπεδο των περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω του σχεδιασμού κοινών δραστηριοτήτων προώθησης και ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία καινοτόμου Δομής που θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό σημείο υποστήριξης (HelpDesk) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 9 – Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης) και ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας 9c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το έργο Social Forces αφορά στη διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη και εργαζόμενους κοινωνικών επιχειρήσεων. Πέραν αυτών όμως η πρόσκληση αφορά, νέους, ανέργους, αποφοίτους ΑΕΙ που αποζητούν εργασιακή εμπειρία και επιπλέον δεξιότητες. Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο έργο είναι οι υποψήφιοι να ανήκουν σε μια από τις εξής ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

  1. Μέλη ή απασχολούμενοι σε κοινωνικές επιχειρήσεις
  2. Άνεργοι, μέλη ή εθελοντές κοινωνικών επιχειρήσεων
  3. Άνεργοι, μη μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων

Κριτήρια επιλογής επωφελούμενων: 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑ
Μέλος  ή και απασχολούμενος 15
Εθελοντής 10

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
Ναι 10
Όχι 0

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΜΟΡΙΑ
Ναι 5
Όχι 0

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΙΑ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ, κλπ) 10
ΠΕ/ΤΕ 15
Μεταπτυχιακό 20
Διδακτορικό 25

 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΟΡΙΑ
Άνω των 12 μηνών 5
Κάτω των 12 μηνών 0

 

 Υποβολή Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής που παρατίθεται στο τέλος του συνδέσμου https://www.projectyou.gr/portfolio/social-forces-drama-2019/, έως την 14/12/2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ