Κώστας Μπλούχος: Πρόταση στην Κυβέρνηση ώστε οι κτηνοτρόφοι να αποζημιωθούν με ακατάσχετα ποσά, χωρίς την προϋπόθεση της προσκόμισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

0
3751

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή Δράμας κ. Κωνσταντίνο Μπλούχο Αναφορά προς τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς σχετικά με την κατ’ εξαίρεση καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους, στους οποίους επιβάλλονται κτηνιατρικά μέσα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το παρελθόν χρονικό διάστημα.
Προτάθηκε στην κυβέρνηση, ως επιβεβλημένη κίνηση, οι κτηνοτρόφοι να αποζημιωθούν χωρίς την προϋπόθεση της προσκόμισης εκ μέρους τους, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, τα δε καταβλητέα ποσά να χαρακτηρισθούν ακατάσχετα.

Αναλυτικά η Αναφορά που κατατέθηκε αναφέρει:
«Κατά τους τελευταίους μήνες όπου κυριαρχεί στη ζωή μας το πανδημικό φαινόμενο, είχα την ευκαιρία δια ζώσης και δι’ αλληλογραφίας να γίνω κοινωνός προβλημάτων σχετικών με τις οικονομικές αποζημιώσεις από την επιβολή κτηνιατρικών μέσων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για τα έτη 2019 και 2020 από κτηνοτρόφους της περιφέρειάς μου.
Οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειάς μου και εν γένει όλη της περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης, μου τόνισαν το γεγονός ότι κάθε αποζημίωση που προκύπτει από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, καταβάλλεται στους δικαιούχους με αποκλειστικό σκοπό την διασφάλιση σε αυτούς των αναγκαίων κεφαλαίων για την αντικατάσταση του ζωικού πληθυσμού που θανατώνεται κατά την εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Οι ίδιοι, μου κοινοποίησαν την ενόχληση και τη διαμαρτυρία τους στην αδικία που υφίστανται όταν το Ελληνικό Δημόσιο αναζητά πληρωμή οφειλών τους συμψηφίζοντας τις αιτούμενες αποζημιώσεις για τη θανάτωση κι ανανέωση του ζωικού πληθυσμού. Διότι με τη μη καταβολή των ποσών αποζημίωσης προκύπτει οικονομική καταστροφή των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών κτλ εκμεταλλεύσεων που έχουν συμμορφωθεί με τα μέτρα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου. Προκύπτει επίσης μείωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, αφού καθιστά οικονομικά αδύνατη την αντικατάστασή του και συνάμα μεσοπρόθεσμη υπονόμευση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της απροθυμίας και αδυναμίας που οι υπόχρεες στην εφαρμογή τους εκμεταλλεύσεις επιδεικνύουν, για τη συμμόρφωσή τους σε ανάλογα μέτρα εξυγίανσης στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον.
Από τον Οκτώβριο του 2019 και εντεύθεν χρειάζεται προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά την είσπραξη των αποζημιώσεων, για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου. Επειδή οι τωρινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ελέω πανδημικού φαινομένου και μέτρων υγειονομικής προφύλαξης επέτειναν τη δυσάρεστη θέση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι μας, μήπως θα ήταν επιβεβλημένη μια κατ’ εξαίρεση καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου προς τους δικαιούχους, για το 2019 και μετά, αλλά και για το μέλλον, χωρίς την προϋπόθεση της προσκόμισης εκ μέρους τους, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, τα δε καταβλητέα ποσά να χαρακτηρισθούν ακατάσχετα;
Στο πλαίσιο του οικονομικώς εφικτού, θα προτείναμε επίσης να προβείτε άμεσα, σε κάθε επιβαλλόμενη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση, προκειμένου να καταβληθούν κατ’ εξαίρεση στους δικαιούχους, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για τα έτη από το 2019 και μετά, αλλά και για το μέλλον, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους τους
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και να χαρακτηρισθούν τα καταβαλλόμενα ποσά ως ακατάσχετα.
Βέβαιοι ότι με καλή διάθεση θα εξετάσετε τα παραπάνω, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ