Παρθένα Κιόρτεβε: «Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Δράμα ανταγωνιστική»

Συνέντευξη της Παρθένας Κιόρτεβε υποψηφίας δημάρχου με την παράταξη Project για τη Δράμα

0
747

Η Δράμα έχασε πολλές ευκαιρίες και πολλά χρόνια τα πέρασε βουτηγμένη στην απαισιοδοξία και την απογοήτευση, σημειώνει σε συνέντευξή της στα “Χ” η κ.Παρθένα Κιόρτεβε υποψήφια δήμαρχος με την παράταξη Project για τη Δράμα. Η ίδια προσθέτει ότι η ώρα για αλλαγή τού μοντέλου διοίκησης έφτασε καθώς και ότι η ανανέωση πρακτικών και προσώπων είναι μονόδρομος. Η υποψήφια δήμαρχος καλέι όλες τις Δραμινές και τους Δραμινούς να ενώσουν δυνάμεις και να πορευτούν μαζί, ενωμένοι με τόλμη και αποφασιστικότητα για μια Δράμα όμορφη και ανταγωνιστική.

κ.Κιόρτεβε, όπως είναι γνωστό είστε υποψήφια δή­μαρχος για τον Δήμο της Δρά­μας με την παράταξη Project για τη Δράμα. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τους πολίτες στο διάστη­μα αυτό;
Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ χαρούμενη λόγω της μεγάλης αποδοχής που έχει η προσπάθεια του “Project για τη Δράμα” να παρουσιάσει ένα νέο και ελπιδοφόρο μο­ντέλο διοίκησης του δήμου. Αποδοχή και πίστη και σε εμένα προσωπικά αλλά και στους ανθρώπους που συμ­μετέχουν στο ψηφοδέλτιο του Project. Δέχομαι καθημερινά μηνύματα στήριξης, εμπι­στοσύνης και ταύτισης με το όραμα και τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει για την επόμενη μέρα. Οι Δραμινοί θέλουν μια Δράμα όμορφη, δυνατή, ανταγωνιστική και έτοιμη να πάρει τον δρόμο της ανάπτυ­ξης και της ευημερίας. Θέ­λουν την αλλαγή, θέλουν την ανανέωση, θέλουν τα καθαρά βλέμματα και τα καινούργια πρόσωπα που είναι ικανά και ετοιμοπόλεμα να διεκδι­κήσουν μια καλύτερη μέρα. Τα τελευταία χρόνια βυθι­στήκαμε στην απαισιοδοξία, τη μιζέρια, την απογοήτευση κι αυτό, δυστυχώς, φαίνεται στα λόγια και στα πρόσωπα των Δραμινών, οι οποίοι κουράστηκαν να αντιμετω­πίζουν προβλήματα και δυ­σκολίες στην καθημερινότητά τους. Εμείς, είμαστε εδώ, με σχεδιασμό και πρόγραμμα, γνώσεις και πείσμα να δημι­ουργήσουμε τη Δράμα που θέλουμε και που μας αξίζει.

Έχετε αναδείξει και σαν δη­μοτική σύμβουλος πολύ ση­μαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν κάνατε ένα μικρό απολογισμό της δημο­τικής περιόδου που ολοκλη­ρώνεται που θα στεκόσασταν περισσότερο;
Η θητεία μου στο Δημοτι­κό Συμβούλιο ως Δημοτική Σύμβουλος χαρακτηρίστηκε από πλήθος ερωτήσεων για τα ζητήματα που απασχο­λούσαν τους συνδημότες μου αλλά και προτάσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προς όφελος της πόλης μας και των χωριών μας. Όπως όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του “Project για τη Δράμα” έτσι κι εγώ, αντιμετωπίσαμε με σεβασμό αυτόν τον θεσμό, για αυτό και ήμασταν προ­ετοιμασμένοι για τα θέματα συζήτησης και έτοιμοι να κα­ταθέσουμε τις προτάσεις μας αλλά και να υπερψηφίσουμε προτάσεις που κινούνταν προς θετική κατεύθυνση. Δυστυχώς, δεν υπήρχε η ίδια διάθεση από τις άλλες παρατάξεις και κυρίως έλειπε η τόλμη και η αποφασιστι­κότητα στο να εφαρμοστούν ειλημμένες αποφάσεις αλλά έλειπε και η διάθεση να δι­εκδικήσουν και να κερδίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τον δήμο μας, καθώς ήταν εγκλωβισμένοι σε μικροπολι­τικές τακτικές.

Τι θα μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε τελικά η απερ­χόμενη Δημοτική Αρχή στη διάρκεια της θητείας της;
Ζώντας κάποιος ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη μας εύκολα μπορεί να διαπιστώσει πως πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Γιατί; Ατολμία; Αδιαφορία; Αναπο­τελεσματικότητα; Ανικανότη­τα; Έλλειψη οργάνωσης και σχεδιασμού; Απουσία ορά­ματος; Εξυπηρέτηση προσω­πικών-ψηφοθηρικών στόχων; Όποια κι αν είναι η απάντηση, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτήν. Σημασία έχει ότι τα θύματα αυτής της ανεπάρκει­ας είμαστε όλοι εμείς, τα παι­διά μας και η πόλη μας που βλέπουμε άλλους όμορους δήμους να αναπτύσσονται κι εμείς να μαραζώνουμε, που βλέπουμε άλλες πόλεις να εξελίσσονται κι εμείς να μέ­νουμε στάσιμοι, που ζητάμε τα αυτονόητα για να κρατή­σουμε εδώ τα παιδιά μας και να εξασφαλίσουμε ποιότητα στην καθημερινότητά μας και ανάπτυξη στην πόλη μας.

Σας ακούσαμε να λέτε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει σελί­δα ο Δήμος Δράμας. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος;
Βασικό μέλημα ενός δημάρ­χου είναι να βρίσκεται δίπλα στους συνδημότες του και να γνωρίζει τα θέματα που τον απασχολούν. Αποτελεί προτεραιότητα για εμένα να βλέπω και να ακούω καθη­μερινά τις Δραμινές και τους Δραμινούς, για να έχω πραγ­ματική εικόνα των αναγκών που δημιουργούνται αλλά και για να λύνονται άμεσα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Μέσα σε αυτά είναι η βελτί­ωση της καθημερινότητας, η δημιουργία μιας πόλης καθαρής, προσβάσιμης και φιλικής για όλους, ενός δή­μου σύγχρονου και ανταγω­νιστικού που θα αποκτήσει ταυτότητα και υπόσταση.

Πόσο διαφορετική είναι εκτι­μάτε η πρόταση ης δημοτικής παράταξης Project σε σχέση με τις υπόλοιπες για την αντι­μετώπιση των προβλημάτων του δήμου;
Το “Project για τη Δράμα” είναι μια δημοτική παράταξη φτιαγμένη από τους δημότες για τους δημότες. Είναι απο­τέλεσμα συλλογικής δουλειάς και όχι τρόπος ανάδειξης κι επικράτησης του ενός. Στη­ρίζεται στη συμμετοχικότητα και στις δημοκρατικές διαδι­κασίες και απαρτίζεται από ανθρώπους που ξέρουν να διεκδικούν και να πετυχαί­νουν τους στόχους τους. Με αυτές τις αξίες και αρχές ιδρύθηκε το Project, με τις ίδιες γιγαντώθηκε εδώ και 9, 5 χρόνια και με τις ίδιες θα διοικήσει την επόμενη ημέρα των εκλογών, αν οι συνδη­μότες μας μάς εμπιστευτούν. Η διαφορετική μας πρόταση, λοιπόν, έχει να κάνει με την ποιοτική διαφορά της παρά­ταξης και των ανθρώπων της και με τον ανθρωποκεντρικό τρόπο που προσεγγίζουμε τον δήμο της Δράμας.

Τι μήνυμα θα στέλνατε στους δημότες λίγο πριν τις δημοτι­κές εκλογές;
Οι εκλογές στις 8 του Οκτώ­βρη είναι πολύ σημαντικές και καθοριστικές για το μέλ­λον του τόπου μας. Η Δράμα έχασε πολλές ευκαιρίες και πολλά χρόνια τα πέρασε βου­τηγμένη στην απαισιοδοξία και την απογοήτευση. Η ώρα για αλλαγή του μοντέλου διοί­κησης έφτασε. Η ανανέωση πρακτικών και προσώπων εί­ναι μονόδρομος. Καλώ όλες τις Δραμινές και τους Δραμι­νούς να ενώσουμε τις δυνά­μεις μας και να πορευτούμε μαζί, ενωμένοι και δυνατοί, με τόλμη και αποφασιστικό­τητα για μια Δράμα όμορφη και ανταγωνιστική.

Σας ευχαριστούμε για την πα­ραχώρηση της συνέντευξης στα ΧΡΟΝΙΚΑ της Δράμας
Και εγώ σας ευχαριστώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ