Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων για συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά «Ονειρούπολη 2022-2023»

0
1189

Με την υπ’ αριθ. 205/2022 Απόφαση του Δημ. Συβουλίου, για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στον Δήμο Δράμας, θα πραγματοποιηθεί η χριστουγεννιάτικη γιορτή «Ονειρούπολη 2022-2023» και εντός του χώρου του Δημοτικού Κήπου θα λειτουργήσει χριστουγεννιάτικη αγορά. Για τις ανάγκες λειτουργίας της χριστουγεννιάτικης αγοράς, πρόκειται να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Με την υπ’ αριθμ. 52/2018 ΑΔΣ (κανονισμός λειτουργίας χριστουγεννιάτικης αγοράς), καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης καθώς και ο αριθμός των αδειών συμμετοχής και το τέλος ανά κατηγορία είδους.
Σημειώνεται δε, ότι οι εγκρίσεις συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο, θέση και διάστημα.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής στη χριστουγεννιάτικη αγορά, που θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν εντός του Δημοτικού Κήπου στους ξύλινους οικίσκους είναι οι εξής:
Κατηγορία 1. Κρύα Σάντουιτς, Hot Dog, πίτσα, τοστ, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα. (3) Τρεις εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 3.000€
Κατηγορία 2. Πίτες παραδοσιακές, σφολιατοειδή, πιροσκί, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα. (2) Δύο εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 3.000€
Κατηγορία 3. Παραδοσιακό Δραμινό Ρόδι (Χυμός). (1) Μία έγκριση – Θέση, Τέλος: 1.500€
Κατηγορία 4. Παραδοσιακά Δραμινά προϊόντα – Bluberry. (1) Μία έγκριση – Θέση, Τέλος: 1.500€
Κατηγορία 5. Αποξηραμένες ενεργειακές υπερτροφές, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, βότανα. (2) Δύο εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 2.000€
Κατηγορία 6. Είδη Λαϊκής Τέχνης, αναμνηστικά δώρα. (6) Έξι εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 2.000€
Κατηγορία 7. Χειροποίητα αρωματικά είδη (σαπούνια & αρώματα). (1) Μία έγκριση – Θέση, Τέλος: 1.500€
Κατηγορία 8. Καφέδες, τσάι, σοκολάτες, σαλέπι, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα. (3) Τρεις εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 3.000€
Κατηγορία 9. Γλυκές κρέπες, γλυκές βάφλες, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, χωνάκι σοκολάτας. (2) Δύο εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 3.000€
Κατηγορία 10. Ζαχαρώδη, ζαχαρωτά, καραμέλες, σοκολατάκια, σοκολάτες. (4) Τέσσερις εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 2.500€
Κατηγορία 11. Τοπικός παραγόμενος οίνος. (1) Μία έγκριση – θέση, Τέλος: 1.500€
Κατηγορία 12. Καραμελωμένοι ξηροί καρποί. (2) Δύο εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 2.000€
Κατηγορία 13. Παραδοσιακά είδη γλυκού (σιροπιαστά, λουκουμάδες, τουλουμπάκια), χύμα παγωτό. (2) Δύο εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 2.000€
Κατηγορία 14. Χειροποίητα αναμνηστικά προϊόντα Δράμας – Ονειρούπολης. (2) Δύο εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 2.000€

Οι εγκρίσεις συμμετοχής στη χριστουγεννιάτικη αγορά, που θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν πέριξ του Δημοτικού Κήπου είναι οι εξής:
Κατηγορία 1. Κάστανα. (2) Δύο εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 500€
Κατηγορία 2. Ποπ κορν, μαλλί της γριάς. (4) Τέσσερις εγκρίσεις – θέσεις, Τέλος: 500€.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 25 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη έως και 1 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2521350686, για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης:
1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου για βραχυχρόνιες αγορές (από τον δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή-φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
2. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακή μηχανή δηλωμένη και συνδεδεμένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, και Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, που συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας (πρόσφατα έγγραφα)
3. Δελτίο ταυτότητας ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
4. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου.
5. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων–ποτών Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6. Αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ) και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Η γνησιότητα (υπογραφή) της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται παρουσία δημοτικού υπαλλήλου του Γρ. 112 του Δ. Δράμας. Σε απουσία του ενδιαφερομένου πωλητή η κατάθεση γίνεται με εξουσιοδότηση.
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας σε κλειστό φάκελο.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας ελέγχου θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων για την Χριστουγεννιάτικη Υπαίθρια Αγορά, ο οποίος θα αναρτηθεί α) στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (OPEN MARKET), β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δράμας, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής είτε στο Ταμείο του Δήμου Δράμας είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα) είτε μέσω e-banking.
Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Δράμας και η βεβαίωση μεταβολής από την οικεία Δ.Ο.Υ / Δήλωση υποκαταστήματος όπου προβλέπεται και απόδειξη της ταμειακής μηχανής που θα χρησιμοποιηθεί στην υπαίθρια αγορά.
Στην περίπτωση κάποιος από τους συμμετέχοντες εγκριθεί αλλά δεν θέλει να συμμετέχει στην χριστουγεννιάτικη αγορά, θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής της θέσης στην οποία έχει κληρωθεί.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ