Προσπάθεια να ρυθμιστούν οι παλιές οφειλές του Χ.Κ. Φαλακρού

0
4702

Θετική απόφαση από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ- Θ η καταβολή προς την ΔΟΥ Δράμας του ποσού των 14.898,92 ευρώ που αντιστοιχεί στο μερίδιο 17,49% της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ» επί της συνολικής οφειλής ποσού 85.185,37 ευρώ, ώστε να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση της διάταξης του αρ. 10 του ν. 4071/2012.

Επίσης εγκρίθηκε η καταβολή, στον ορισθέ­ντα εκκαθαριστή από το Ειρηνοδικείο Δράμας, του συνόλου της δαπά­νης εκκαθάρισης που αντιστοιχεί στο ποσό των 7.380 ευρώ, το οποίο αφορά στην εκκα­θάριση της εταιρείας.

Το θέμα εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμ­βούλιο ο Προϊστάμε­νος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατο­λικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Αριστοτέλης Γκαράνης ο οποίος έθεσε υπόψη των με­λών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά­κης, σχετικό έγγραφο.

Η Περιφέρεια Ανα­τολικής Μακεδονίας κα­τέχει ποσοστό 17,49% του μετοχικού κεφα­λαίου της εταιρείας, ο Δήμος Προσοτσάνης ποσοστό 31,32% και ο Δήμος Νευροκοπίου ποσοστό 41,98%.

Με την ρύθμιση του ν. 4071/2012 δίδεται η δυνατότητα να καταβλη­θούν οι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, με ταυτόχρονη απαλ­λαγή από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Η καταβολή των οφει­λών προς το ελληνικό δημόσιο συνεπάγεται και την απαλλαγή των αιρετών – διοικούντων των επιχειρήσεων από την προσωπική και αλ­ληλέγγυα ευθύνη.

Για να ολοκληρωθεί πάντως η διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν ανάλογες αποφάσεις και από τους υπόλοιπους εταίρους της «ΧΙΟΝΟ­ΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ