Πρόταση για χρηματοδότηση δημιουργίας Πράσινου Σημείου από τον Δήμο Δράμας

0
22293

Ο χώρος θα λειτουργήσει στην περιοχή του αγροκτήματος Μυλοποτάμου
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ

Μπορεί κατά την τελευταία τριετία, τουλάχιστον, να έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας για την αναγκαιότητα δημιουργίας Πράσινου Σημείου στα όρια του Δήμου, προκειμένου να σταματήσει η περιβαλλοντική ρύπανση στους χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και σε διάφορα «πρόσφορα» σημεία εντός της πόλης, αλλά φαίνεται ότι πλέον ήρθε η ώρα της υλοποίησής του με την διάθεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος όπου γίνεται εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται χωριστά όπως χαρτί, γυαλί, υφάσματα και χρησιμοποιημένα αντικείμενα όπως ρουχισμός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ. τα οποία αφού συγκεντρωθούν οδεύουν προς ανακύκλωση.
Ο Δήμος Δράμας, λοιπόν, επιδιώκει την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020» για τη «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής του Επιτροπής αποφάσισε να υποβάλλει σχετική πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση του έργου «Πράσινο Σημείο Δήμου Δράμας», συνολικού προϋπολογισμού 1.294.510 ευρώ.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης, χρηματοδοτούνται έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης, κινητά πράσινα σημεία, προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης, έργα σύνδεσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας κ.α. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων λήγει στις 30/12/2020 και οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Τι θα χρηματοδοτηθεί με την ένταξη στο σχετικό πρόγραμμα
-Η κατασκευή υποδομών του Πράσινου Σημείου στο Δήμο Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 835.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου σε χώρο όπου έχει παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό στο αγρόκτημα Μυλοποτάμου.
-Η προμήθεια εξοπλισμού του Πράσινου Σημείου του Δήμου Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 414.344,76 ευρώ που αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού για την λειτουργία του Πράσινου Σημείου.
-Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το Πράσινο Σημείο του Δήμου Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ που αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας για την οργάνωση δράσεων και ευαισθητοποίησης. Προβλέπεται η οργάνωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση του κοινού που θα συμμετέχει στις δράσεις διαλογής, την εξοικείωση του με νέες έννοιες και πρακτικές, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση για συμμετοχή.
-Η σύνδεση με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, συνολικού προϋπολογισμού 20.366,21 ευρώ που αφορά στην εξασφάλιση συνδέσεων με αυτά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ