Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

0
3345

Ποια είναι τα 32 θέματα της ημερήσιας διάταξης

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 18.00 το απόγευμα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου είναι τα εξής:

1. Η έγκριση της 217/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Β’ Τριμήνου με εισηγητή τον κ. Γιάννη Εφραιμίδη

2. Η έγκριση της 227/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με εισηγητή τον κ. Γιάννη Εφραιμίδη.

3. Η κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών για το 2021 με εισηγητή τον κ. Γιάννη Εφραιμίδη.

4. Η τροποποίηση της απόφασης 187/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μεταφοράς ποσού για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” από τον Δήμο Δράμας, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 2/3/2020 με εισηγητή τον κ. Μιχάλη Τάσσου.

5. Η τροποποίηση της απόφασης 195/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς συλλόγους για το έτος 2020 με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

6. Η τροποποίηση της απόφασης 398/2019 ΑΔΣ με θέμα “Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας” μετά από παραίτηση τακτικού μέλους με εισηγητή τον κ. Ανέστη Δερματίδη.

7. Η έγκριση της απόφασης 59/2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΝΠΠΔ και του Δήμου Δράμας για την δημιουργία δυο νέων βρεφικών τμημάτων με εισηγητή τον κ. Ανέστη Δερματίδη.

8. Η τροποποίηση της απόφασης 141/2020 ΑΔΣ με θέμα “Ίδρυση και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης” όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 18/2015 και 5067/2016 ΑΔΣ με εισηγητή τον κ. Αλέξανδρο Παναγιωτίδη.

9.Τροποποίηση της 246/2017 ΑΔΣ με θέμα ‘Έγκριση ή μη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του “Κέντρου Κοινότητας και παράρτημα Ρομά του Δήμου Δράμας με εισηγητή τον κ. Αλέξανδρο Παναγιωτίδη.

10. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής ισότητας των Φύλων με εισηγητή τον κ. Αλέξανδρο Παναγιωτίδη.

11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών με εισηγητή τον κ. Αλέξανδρο Παναγιωτίδη.

12. Έγκριση της απόφασης 16/2020 της ΔΕΠ σχετικά με την κατανομή της Γ’ δόσης των ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

13. Αποδοχή αιτήματος περί μη υποχρέωσης καταβολής της ανώνυμης εταιρείας “Πρότυπες Καλλιέργειες Δράμας ΑΕ” τμήματος που αναλογεί σε μίσθωμα ενός έτους, λόγω λύσης της σύμβασης μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 190.000 τμ του υπ’ αριθμ. 811 κοινόχρηστου τεμαχίου, αγροτικού κλήρου ΤΚ Μαυροβάτου με εισηγητή τον κ. Γιάννη Εφραιμίδη.

14. Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας “Λ. Μελισαρίδης και ΣΙΑ ΟΕ” του δημοτικού πάρκινγκ επί των οδών Πατριάρχου Διονυσίου, Σεφέρη και Βάρναλη, περί μη καταβολής μισθωμάτων και μείωση μισθώματος κατά 40% με εισηγητή τον κ. Γιάννη Εφραιμίδη.

15. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1326 του αγροκτήματος Μοναστηρακίου με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καψημάλη.

16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης “Φανοποιείο – Βαφείο Αυτοκινήτων” της εταιρείας “Ανδρέας Κυριαζίδης και ΣΙΑ ΟΕ” με νόμιμο εκπρόσωπό της τον Ανδρέα – Σάββα Κυριαζίδη στο αγροτεμάχιο με αριθμό 1155Α του αγροκτήματος Ξηροποτάμου εμβαδού 2290.45 τμ επί δημοτικής οδού με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καψημάλη.

17. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό νομιμοποίηση κατοικία στα αγροτεμάχια 1216 και 1217 του αγροκτήματος Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καψημάλη.

18. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία σε διαιρετό τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθμό 395 του αγροκτήματος Νέας Κρώμνης με ΚΑΕΚ 0901142109027 και εμβαδόν 2002 τμ επί αγροτικής οδού με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καψημάλη.

19. Έγκριση για την επέκταση δικτύου φωτισμού στην κοινότητα Μοναστηρακίου με τοποθέτηση πέντε στύλων και πέντε φωτιστικών συστημάτων με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καψημάλη.

20. Έγκριση για την μετατόπιση στύλου στην οδό Βεργίνας 1 με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καψημάλη.

21. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Δράμας με εισηγητή τον κ. Γιάννη Καψημάλη.

22. Ανάκληση της απόφασης 168/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων όπως κουφωμάτων, επίπλων στρωμάτων κ.α. Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας προϋπολογισμού 24800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με επιβάρυνση του ΚΑΕ 20.6262.14 του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 και 2021 με εισηγητή τον κ. Χρήστο Κυριακίδη.

23. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών εντός καταστήματος με εισηγητή τον κ. Γιάννη Εφραιμίδη.

24. Διαβίβαση της 23/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Σκακιστικό Όμιλο Δράμας με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

25. Διαβίβαση της απόφασης 2542020 που αφορά την γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Ένωση Σκακιστών Δράμας με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

26. Διαβίβαση της απόφασης 25/2020 που αφορά την γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Δράμας (Γαλαξίας) με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

27. Διαβίβαση της απόφασης 28/2020 που αφορά την γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Ολυμπιακή Ακαδημία Δράμας με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

28. Διαβίβαση της απόφασης 29/2020 που αφορά την γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΚΑΟ Δράμας με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

29. Διαβίβαση της απόφασης 32/2020 που αφορά την γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο Άρσης βαρών Προσοτσάνης “Πυρσός” με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

30. Διαβίβαση της απόφασης 33/2020 που αφορά την γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΑΟ Πανδραμαικό με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

31. Έγκριση της γνωμοδότησης 7/2020 της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου με εισηγήτρια την κ. Αναστασία Τόλιου Δάντζερα.

32. Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2020 με εισηγητή τον Μιχάλη Τάσσου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ