Τη σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αποφάσισε ο Δήμος Δοξάτου

0
647

Την έγκρισή του για τη σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Δοξάτου έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του τοπικού δήμου στην συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε να υποβληθεί δημόσια πρόσκληση στην ιστοσελίδα τού Δήμου Δοξάτου προς τους νέους και τις νέες ηλικίας 15 έως 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου Δοξάτου και κατοικούν στον Δήμο Δοξάτου ώστε να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο «Μητρώο Νέων Πολιτών».
Το συγκεκριμένο θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση, το σκεπτικό της οποίας είναι ότι βασικό συστατικό της δημοκρατίας είναι αναμφισβήτητα η συμμετοχή όλων των πληθυσμιακών ομάδων στα κοινά. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων μετά την ανταλλαγή απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων είναι ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία, η βαρύτητα της οποίας αυξάνεται ακόμα παραπάνω στην περίπτωση των τοπικών κοινοτήτων που αναπτύσσονται μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών τους. Με τη δημιουργία θεσμικών μορφών διακυβέρνησης που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, περιορίζεται η πιθανότητα να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς την προηγούμενη στάθμιση της γνώμης τους ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι οι διοικούντες λαμβάνουν την πληροφόρηση για τις αντιλήψεις και τις απόψεις που επικρατούν εντός της κοινότητας.
Δηλαδή η συμμετοχή δεν ευνοεί μόνο τους πολίτες αλλά και τους κυβερνώντες και εν τέλει την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Ένας ίσως από τους πλέον καταλυτικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της τοπικής διακυβέρνησης είναι η συμμετοχή των νέων στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα και αυτό διότι συντελεί στην πολιτικοποίηση και την ομαλή κοινωνική ένταξή τους. Ο ρόλος όμως των νέων πρέπει να αναμορφωθεί και να ενισχυθεί και για αυτό με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Δοξάτου προκειμένου τα άτομα νεαρότερης ηλικίας να αποκτήσουν λόγο στα ζητήματα που τα αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.
Με το Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α΄41/27.02.2006) προβλέπεται η συγκρότηση Δημοτικών Συμβουλίων Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων) για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Έργο τους θα είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στον Δήμο Δοξάτου σήμερα δεν υφίσταται Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την εισήγηση προτάθηκε η ανάληψη της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ